Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi język angielski

Pobierz

Wysłuchaj kilkakrotnie nagrania i wybierz poprawne odpowiedzi.. W ćwiczeniówce nie robimy nic.Zadanie z angielskiego 2020-11-04 19:08:56; Pomoc z zadaniem z j.niemieckiego.. 4 Podpisz obrazki.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Should jest jednym z najczęściej spotykanych i używanych czasowników modalnych w języku angielskim.. My dream holiday would be… Poznam słownictwo i przykładowe dialogi związane z wymarzonymi wakacjami.Język angielski, kl.1.. Język angielski Kartoteka testu Rozumienie ze słuchu 1.1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Temat 11.. Sprawdź, czy odpowiedzi, które zaznaczyłeś podczas wysłuchania nagrania, zgadzają się.Exercise 1/110 Posłuchaj nagrania 3.44 i przeczytaj tekst dialogu.. Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 39.. Zbiór zadań Poprawne rozwiązania 1.1. .. 7/91- wybierz właściwe słowa.. 6 Wpisz odpowiedni zaimek zwrotny.. 6.Ćw.1 Przeczytaj tekst i zdecyduj R, W lub DS. Ćw.2 Podpisz obrazki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi i zapisz je do zeszytu.. Poziom rozszerzony.. Język angielski - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE - znajdziecie tutaj.. Temat: Making predictions - przewidywanie dot.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie ..

Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.

Uwaga: przenie ś rozwi ązania na kart ę odpowiedzi!. Typ materiału: Słownik internetowy.. Typ materiału: Tekst.. Kiedy skończysz, kliknij Check answers, by sprawdzić swoje odpowiedzi.Zadanie z Angielskiego .. Do dzieła!. Proszę przeczytać dialogi ze str 80 w podręczniku i udzielić odpowiedzi na pytania do tekstu zad 2/ str 80 ( do zeszytu).. Last year Mark had two weeks off and .ZAGADNIENIA NA EGZAMIN - JĘZYK ANGIELSKI KL. IV 11.. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. Kolega pyta się ciebie czy warto przeczytać "Kod Da Vinci" co mu odpowiesz: Well, in my opinion this is very interesting book.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. B Zadanie 2.. Rozumienie wypowiedzi.. Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.. Za ka Ŝde poprawne rozwi ązanie otrzymasz 1 punkt.. Sprawdź znaczenie słówek, których nie rozumiesz.. Następnie przeczytaj dialog z nagrania załączony poniżej tego ćwiczenia.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Aby lepiej zapamiętać słówka związane z domami i miejscami do mieszkania zajrzyj na quizlet i zrób zestaw "English Class A2, 7.1 places to live" (wykonaj "fiszki" i "ucz się").Język angielski DATA: marzec - kwiecień 2020 r. ..

Popatrz na obrazek i wybierz poprawne odpowiedzi.

Nie będą Wam potrzebne zeszyty ani książki.. Dzięki ich znajomości otwierają się drzwi nie tylko nowych, wyższych stanowisk, ale też możliwości zwiedzania świata, poznawania nowych ludzi i kultur.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. .Wybierz poprawne odpowiedzi w zdaniach w ćwiczeniu 1. a)Right b) wrong c) doesn't Say 4Luke always works hard.2/76 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe opcje.. I.6) żywienie II.. 2020-11-04 13:07:16 Mail z Angielskiego 2020-11-04 12:58:06; W twojej klasie powstał konflikt między dwiema grupami uczniów.. Angielski.. 4/76 Wybierz właściwe opcje.. Przeczytaj dialog na str. 86 w podręczniku i wysłuchaj nagrania (znajdziesz je jak zwykle na eDesku - CD3.04).. Wybierz wła ściwe, zgodne z tre ści ą tekstu doko ńczenia zda ń (4.1. .. Zostałeś wybrany aby ich przywitać: .. 129. przyszłości.. Ćw.3 Wybierz poprawne słowo.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Przeczytaj teksty.. Typ materiału: Materiał multimedialny.. Typ materiału: Słownik internetowy.. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 1.2.Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja..

Po przeczytaniu komiksu wybierz poprawne odpowiedzi i zapisz je do zeszytu.

Zad.1 Wejdź na stronę: kliknij w nagranie, słuchaj i wybieraj poprawny obrazek.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. B. learn how to take amazing photographs.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Pozdrawiam, E.. Sprawdź znaczenie słówek, których nie rozumiesz.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 3/76 Uzupełnij tekst słowami z ramki.. Lekcja: 17.. ), zakre ślaj ąc liter ę A, B lub C. Zakreśl literę A, B albo C.. Język angielski Kartoteka testu.. Klasa VII Język angielskiJĘZYK ANGIELSKI ZASADY OCENIANIA .. 1 pkt - poprawna odpowiedź (Akceptowana jest każda odpowiedź ujęta w zasadach oceniania jako "oczekiwana" lub "akceptowalna" oraz odpowiedź, która nie została ujęta w zasadach oceniania, ale jest poprawna w podanym kontekście i spełnia wszystkie warunki zadania.). Lekcja 23.03.2020.. Jego głównym znaczeniem jest powinność zrobienia czegoś.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.1.. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego znajdziecie tutaj.. Typ materiału: Materiał multimedialny.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Ćw.7 Uzupełnij dialog - same odpowiedzi.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.1/108- przeczytaj dialogi i dopasuj je do właściwych obrazków.. 5 Wpisz odpowiednią formę ,,going to" (tylko odpowiedzi).. Język angielski.. A. MISSION TO RESCUE .Przeczytaj jak Beth opisuje swój dom w zadaniu 6 I wybierz właściwe odpowiedzi.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Język angielski Zadania z angielskiego.. Dziś nic nie piszemy.. Zrób też zad 6/ str 81 z podręcznika do zeszytu.. Temat: In the futue - w przyszłości.Za Wami sprawdzian 2016.. It is full of adventures.Wysłuchaj ośmiu krótkich rozmów i wybierz poprawne odpowiedzi.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. .Przeczytaj transkrypcję.. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam sprawdzian 2016 szóstoklasisty200 przykładów pytań i odpowiedzi w j. Angielskim.. napisz o tym e-mail do kolegi z Wielkiej Brytanii 2020-11-04 12:44:50; Trzyminutową prezentację na swój temat w języku angielskim - jako odpowiedniej osobie kwalifikującej się do .Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Sprawdź w słowniku znaczenie słów, których nie rozumiesz.. Temat 11.. 5/76 W swoim zeszycie, uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple lub Past Continuous..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt