Czynniki które wpłynęły na rozwój gospodarczy japonii

Pobierz

1 Zobacz odpowiedź Reklama Odpowiedź 4.3 /5 18 Manfredzik4 1.. Ogromną rolę odgrywa handel zagraniczny.W przeciwieństwie do poprzednich trendów wzrostowych, tym razem konsumpcja krajowa była dominującym czynnikiem wzrostu gospodarczego.. - dobra infrastruktura komunikacyjna.. Duże nakłady na oświatę Odpowiedź na zadanie z Teraz geografia 8Dlatego też, wzrost zasobu kapitału uznawany jest za jeden z podstawowych czynników, który przyczynia się do rozwoju gospodarczego.. Japończycy potrafili udoskonalić wszystko czego się dotknęli, fascynowało ich wszystko.. Na jej kształt oddziałuje dziś wiele nowych czynników.. zagrożenie abrazji (fale oceaniczne) itp. (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad2 Wymień czynniki gospodarcze i społeczno- kulturowe które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 3 Podaj cechy japońskiej gospodarki (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 4 Podaj dwa .Wymień czynniki gospodarcze i społeczno-kulturowe,które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii.Wybierz i zaznacz główny czynnik, który miał wpływ na rozwój gospodarczy Japonii.. W Japonii uprawia się przede wszystkim: ryż, jęczmień, pszenicę, ziemniaki, jarzyny i owoce.Zadanie: wymień czynniki, które wpłynęły na szybki rozwój gospodarczy azjatyckich tygrysów Rozwiązanie: tania siła robocza duże złoża sórowców mineralnych szybki rozwój państwaStany Zjednoczone Ameryki (USA) - światowa potęga gospodarcza..

Czynniki, które wpłynęły na powstawanie i rozwój japońskich technopolii:1.

Japończycy już dawno temu opracowali technologie budowy domów bez użycia gwoździ.. Powojenny sojusz z USA zapewnił zarówno dostęp do rozległego i wymagającego rynku zbytu, jak i umożliwił korzystanie z amerykańskiej technologii oraz know-how.Czynniki wpływające na rozwój gospodarki japońskiej po II wojnie światowej: - pomoc finansowa po II wojnie światowej, którą Japonia otrzymała od Stanów ZjednoczonychWymień czynniki gospodarcze i społeczno- kulturowe które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 3 Podaj cechy japońskiej gospodarki (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 4 Podaj dwa przykłady wpływu hinduizmu na życie i działalność mieszkańców Indii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 123)Zad1 Podaj dwa przykłady cech środowiska naturalnego japonii które utrudniaja działalność człowieka.. Handel zagraniczny ma wielkie znaczenie dla gospodarki Japonii (eksport 3,8%, import 4,4% udziału w świecie).. Uważano że bóstwa żyją w drzewach.Na tej zasadzie wyróżnił trzy specyficzne czynniki: transportu, pracy oraz aglo- meracji (deglomeracji), których interpretacja jest jednak inna od klasycznych czyn- ników rozwoju [Lösch 1961, Hoover 1962, Isard 1965, Ponsard 1992, Parysek 2005].October 15, 2021. mała powierzchnia kraju..

Jakie czynniki pozaprzyrodnicze wpłynęły na rozwój kraju?

1.bogate zasoby surowców mineralnych 2.duże nakłady na badania naukowe 3.pomoc finansowa Amerykanów 4.duże wpływy z eksportu produktów rolnych 5.inwestycje Amerykanów 6.kolonie zamorskie 7.duże nakłady na oświatę 8.pracowitość i zorganizowanie JapończykówNajlepsza odpowiedź.. -wysoko rozwinięte rolnictwo i rybołóstwo (efektywna reforma rolna, przeprowadzona po II wojnie światowej, wysoki poziom wiedzy rolników, wieloletnich inwestycji i ciężkiej pracy) -Przemysł skoncentrowany jest w kilku okręgach (najważniejszy region Kanto) -dobrze rozwinięta infrastruktura (koleje, drogi, transport lotniczy)Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wymień czynniki gospodarcze i społeczno-kulturowe, które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii.Do rozwoju gospodarczego Japonii przyczyniły się tradycyjne postawy jej ludności wynikające z kultury i tradycji.. brak znaczących bogactw naturalnych.. Czy środowisko przyrodnicze sprzyjało rozwojowi Japonii, czy też wręcz przeciwnie?. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] Aktywność sejsmiczna terenu - liczne trzęsienia ziemi.Po wojnie przekształcony został przemysł ciężki oraz chemiczny, co zapoczątkowało kolejny etap gospodarczego rozwoju Japonii..

rozwiązane Podaj trzy czynniki dzięki którym II połowie XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy Japonii.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ożywienie gospodarcze było kontynuowane w latach 2006 i 2007.. Położenie na styku płyt litosfery B. Zasobność w surowce mineralne C.. W kwietniu 1775 roku rozpoczęła się wojna o niepodległość, a 4 lipca .Wyjaśnij, jakie czynniki umożliwiły przetrwanie na tym kontynencie grup zwierząt, które wyginęły na innych lądach.. Wysokie nakłady na oświatę i naukę D.. Przedstaw możliwe następstwa dla gospodarki Japonii w przypadku dużego ograniczenia importu i eksportu.. Aktywność sejsmiczna terenu - liczne trzęsienia ziemi.. Aby pobudzić gospodarkę, doprowadzono do ogromnego zwiększenia długu publicznego Japonii.Podstawą wysokiej pozycji Japonii na międzynarodowych rynkach są wysoki poziom rozwiązań technicznych japońskich produktów i technologii ich produkcji.. Wynika to z bardzo dobrych gleb, związanych z występowaniem aktywności sejsmicznej.. Gospodarka reagowała elastycznie na wszelkie zmiany dzięki bardzo energicznemu działaniu poszczególnych firm, jednolitym celom kierownictwa i pracowników, zwiększonej konkurencyjności japońskich wyrobów oraz korzystnych tzw. terms of trade.Sytuacja w ówczesnym świecie sprzyjała Japonii w wypracowaniu sobie "gruntu" do późniejszego prężnego wzrostu..

Ziemia Jest to bardzo ważny czynnik dla gospodarek, które charakteryzują się wysoką produkcją rolniczą.

Zmiany i reformy, np. reforma rolna, system dożywotniego zatrudnienia, zwiększenie dochodu narodowego.. Miało też to związek z religią.. W latach 70-tych rozpoczął się dynamiczny rozwój japońskiego przemysłu wysokich technologii.czynniki związane z nabywcami - zbliżony w skali międzynarodowej popyt na podobne produkty określane jako high touch i high teach; rozwój globalnych segmentów rynku, • czynniki związane z handlem i dystrybucją - koncentracja sieci handlowych; podobne struktury w handlu; zbliżone strategie marketingowe firm handlowych, • czynniki związane z promocją - rozwój telewizji satelitarnej i kablowej; rozwój telekomunikacji teleksowej i telefaksowej; rozwój turystyki .Japonia posiada bardzo malownicze krajobrazy, z licznymi potokami i wodospadami spadającymi ze stromych stoków.. - czyste środowisko niezbędne w procesach technologicznych np. produkcja półprzewodników (czyste powietrze), produkcja krystalicznego kremu (czysta woda) - atrakcyjny krajobraz wpływający na intensywność i efektywność pracy umysłowej.-Wymień cztery cechy gospodarki i państwa Japonii, które, zdaniem autora, sprzyjały wysokiemu tempu wzrostu tego kraju w dekadzie lat 70. i 80.-Wymień takie dwie cechy gospodarki Japonii wymienione w tekście, które świadczą nowoczesnym rozwoju Japonii w tamtym okresie.Scharakteryzuj rozwój współczesnej gospodarki światowej.. - duże nakłady na badania podstawowe.. Ustabilizowanie się władzy w Japonii.. na skalę globalną.".. Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki.. Inwestycje w odwadnianie, nawadnianie czy użyźnianie gleby mogą zwiększyć obszary ziemi do uprawy.odpowiedział (a) 10.02.2013 o 17:36.. Zmienność i dynamika rozwoju współczesnej gospodarki światowej osiągnęła stan nigdy dotąd niespotykany w dziejach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt