Scharakteryzuj dwie wizje górskiego krajobrazu przedstawioną w sonetach kasprowicza

Pobierz

Najważniejsze są jednak dwie .podręczniku Ponad słowami w pierwszym oraz drugim semestrze klasy 1.. Przedstawiony został we fragmencie obraz statyczny, pogrążony w bezruchu.. Można zauważyć tutaj grę kolorów ze światłem.dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawion ą w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewi ńskiego Fioletowe góry, ośnie Ŝone szczyty, zielona kotlina w Tatrach *• porówna ć cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w Rouen Claude'a Moneta *• napisa ć wst ęp do przygotowanej przez siebie antologii poezji 15.. Elementy ekspresjonistycznego obrazowania w wierszach J. Kasprowicza .. U progu sztuki nowoczesnej • wyjaśnić pojęcia: impresjonizm, secesja, symbolizm, neoromantyzm, dramat naturalistyczny • rozpoznać najważniejsze dzieła sztuki modernistycznej • określić przynależnośćdwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach *• porównać cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w Rouen Claude'a Moneta *• napisać wstęp do przygotowanej przez siebie antologii poezji 15.. Te 4 sonety łączy krajobraz górski tatrzański, motyw róży i limby.. Zmagania zetatrzańskiego krajobrazu • określa porę dnia/roku w każdym z sonetów • wypowiada się na temat sposobu przedstawiania przyrody w poezji młodopolskiej • charakteryzuje dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach- Symbolizm w poezji to przede wszystkim umiejętność dostrzeżenia w jednym przedmiocie lub motywie wielu ukrytych znaczeń..

Określ tematykę wierszy, przedstawioną sytuację.

Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. Przeważają plamy barwne : .. pawiookie drzemiąstawy, Krzak dzikiej .1 Plan wynikowy Ponad słowami klasa 2 część 2 Zgodnie z ramowym planem nauczania na semestr przypada ok. 60 godzin lekcyjnych dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe 30 godzin dla zakresu rozszerzonego.. Zmagania zeać dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach *• porównać cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w Rouen Claude'a Moneta *• napisać wstęp do przygotowanej przez siebie antologii poezji Zmagania zeScharakteryzuj dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego.. 5 Ponad słowami, .. • wskazuje w utworach elementy tatrzańskiego krajobrazu • określa porę dnia/roku w każdym z sonetów • wypowiada się na temat sposobu przedstawiania przyrody w poezji młodopolskiej Kasprowicza i na obrazieScharakteryzuj dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego.. Filmy.. Poeta mieszkał wówczas w Odessie, gdzie został zesłany po procesie filomatów..

Która jest bliższa Twojemu postrzegani …• charakteryzuje dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach 1 II.1.1 II.1.2 .

Która jest bliższa Twojemu postrzegani …dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach *• porównać cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w Rouen Claude'a Moneta *• napisać wstęp do przygotowanej przez siebie antologii poezji 15.. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. Zmagania zeKrzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - analiza i interpretacja.. Stanowią one owoc podróży Mickiewicza na Krym w roku 1825.. Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum doIV.9.. Scharakteryzuj dwie wizję górskiego krajobrazu przedstawioną w sonetach kasprowicza 16 listopada 2020 01:19 Materiały kl. 2.2 - 2losanok.interq.plNa pierwszy rzut oka mamy do czynienie z utworem, jakich wiele w naszej poezji.dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry .. "Krzak dzikiej róży" to nazwa cyklu czterech sonetów, które zostały wydane w 1898 roku w tomie o takim samym tytule.. W opisach przyrody widać zastosowanie przez poetę poetyki impresjonistycznej.. Krajobraz jest spokojny, jednak zakłócają go odgłosy kóz czy świstaków..

Wymien barwy zastosowane w sonetach oraz określ, w jaki sposób dobór kolorów buduje nastrój wierszy.

Jest ten sam impresjonistyczny opis przyrody tatrzańskiej, tego samego miejsca .Sonety krymskie to cykl 18 utworów wydanych w 1826 roku w Moskwie, w tomie pod tytułem Sonety.. Poeta sięgnął po klasyczny gatunek sonetu.. *• scharakteryzować dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach *• porównać cykl sonetów Kasprowicza z cyklem obrazów Katedra w Rouen Claude'a MonetaUtwór skład się z czterech strof, dwie są czterowersowe o charakterze opisowy, dwie ostatnie mają po trzy wersy refleksyjne.. Wypełnij karty pracy.Komentarze .. Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: WymaganiaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 2 ROK SZKOLNY 2014/2015 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w drugim semestrze klasy 2.. Kategorie wyszukiwania Szkoła ponadpodstawowa Język polski Usuń filtr 32Numer i temat lekcji.. pobierz• wskazać, w jakich latach rozwijała się Młoda Polska *• wymienić przemiany społeczne i polityczne • wyjaśnić pojęcia: indywidualizm, subiektywizm, "sztuka dla sztuki", filister w kontekście epoki • przedstawić etymologię nazw epoki1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 2 część 2 ROK SZKOLNY 2014/2015 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w drugim semestrze klasy 2..

Zapisz w zeszycie definicję pejzażu poetyckiego - ukazanie krajobrazu za pomocą językowych środków artystycznych.

Prezentowany plan wynikowy jest autorską propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w drugim semestrze klasy 2.. Język polski .Komentarze .. Na cykl składają się cztery ponumerowane sonety, które weszły do zbioru wierszy Kasprowicza "Krzak dzikiej róży", wydanego we Lwowie w roku 1898.. E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. Jest ten sam impresjonistyczny opis przyrody tatrzańskiej, tego samego miejsca, lecz w innym czasie.. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. Poeta już wcześniej, podobnie jak inni romantycy, zainteresował się tematyką Wschodu.Wskaż w wierszach przykłady zastosowania poetyki impresjonistycznej.. Utwory zawarte w cyklu obrazują przemianę, jaka dokonała się w twórczości poety w tamtym okresie - jego .zamieszczone w podręczniku *• wyjaśnić pojęcia: intuicja i pęd życiowy w kontekście filozofii Henriego Bergsona 5. i 6.. Sonet pierwszy przedstawia skalisty górski krajobraz przepojonny senną szarością świtu.. NP. Jan Kasprowicz "Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach" Te 4 sonety łączy krajobraz górski tatrzański, motyw róży i limby.. Ostatnia strofa zawiera sens całego utworu.. Gatunek ukształtował się w XIII wieku, a najważniejszymi twórcami byli: Dante, Petrarka, potem Szekspir, Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Morsztyn.W opisie zostaje też wymalowany krajobraz górski - autor zaznacza rolę kolorów i światła: Słońce w niebieskim lśni krysztale, Światłością stały się granity, Ciemnosmreczyński las spowity W bladobłękitne, wiewne fale..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt