Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka pdf

Pobierz

- Zanieczyszczenie powietrza, powstające poprzez spaliny wytwarzane przez samochód.Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradacje .Zanieczyszczenie powietrza zagrożeniem dla zdrowia.. (07-05-2020 ) zapoznaj siĘ z tematem w podrĘczniku od str. 172-177 (do zagroŻenia cybernetyczne) praca domowa pytanie 1,2 str184 (podrĘcznik)Zagrożenia Zagrożenia najogólniej można podzielić na naturalne (w prawie polskim zdefiniowane jako katastrofy naturalne) oraz cywilizacyjne (awarie techniczne i inne zdarzenia związane z działalnością człowieka).. Zagrożeniem jednak dla żyjących tam społeczeństw są nawet niewielkie wahania klimatu, prowadzące do zmian ekosystemów.rzenia spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi .. Pożar w Parku strawił ok. 5,3 tys. hektarów cennych przyrodniczopowodzie- pożary- ataki terrorystyczne- kradzieże- gwałty- pobicia- ekstremalne upały - ekstremalne mrozyMam nadzieję, że pomogłam.Zanieczyszczenie wody, przez fabryki itp. - Hałas.. Huragan wiejący powyżej 120 km/h (polska nazwa).zagrożenia naturalne (klęski żywiołowe) - gwałtowne zjawiska atmosferyczne katastrofy (awarie) techniczne .. -spowodowane siłami natury oraz umyślne podpalenia lasów i obiektów.. Rodzaj powodzi, której główną przyczynę stanowią intensywne opady deszczu..

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

EDB - Podział broni.. c) Dziura ozonowa (emisja freony, choroby oczu, promieniowanie UV).Plik zagrożenia spowodowane działalnością człowieka prezentacja.pdf na koncie użytkownika osugirl7em • Data dodania: 20 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka Wpływ klimatu na życie społeczeństw ludzkich .. * załamanie się równowagi przyrodniczej.. Determinuje ono jego samopoczucie oraz wpływa .. zanieczyszczenia związane z działalnością wiatrów, np. burze piaskowe), 2) .. związki radioaktywne, zanieczyszczenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych przez sektor rolnictwa oraz leśnic-twa, zanieczyszczenia produkowane przez samochody .temat : zagroŻenia zwiĄzane z dziaŁalnoŚciĄ czŁowieka.. * zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.. Kolejne ok. 3,8 miliona umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń, spowodowanych przez niesprawne piece i złej jakości paliwo oraz brak skutecznej wentylacji.CZŁOWIEK - SPOŁECZEŃSTWO - PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU t.2.. ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi .. - wybuchy wulkanów .. Rozdział: ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA ZDROWIA A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE LUDNOŚCI POLSKI..

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka to: answer choices .

- powodzie .. Wymień i scharakteryzuj zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.Zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka DRAFT.. b) Efekt cieplarniany (ocieplenie klimatu, burze tropikalne, podnoszenie się wód gruntowych).. Rozpoznając je właściwie i w odpowiednim czasie możemy zminimalizować groźne dla nas skutki.. Uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego.. * degradacja ekosystemów.1 PODSUMOWANIE DZIAŁU: ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1. Podaj po dwa zagrożenia, które mogą wystąpić w twojej najbliższej okolicy naturalne: spowodowane działalnością człowieka:Plik zagrożenia spowodowane działalnością człowieka pdf.pdf na koncie użytkownika lalitchawla2511 • Data dodania: 21 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki siarki i fosforu, pyły toksyczne, metale ciężkie).. działalnością człowieka, nieustannie postępującym rozwojem cywilizacyjnym oraz postępem naukowo-technicznym.3.. mogą być zależne od celowej działalności człowieka, jak i w wyniku uszkodzenia instalacji sanitarnych, .Arial Wingdings Times New Roman Book Antiqua Projekt domyślny Dokument Microsoft Word CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ CZŁOWIEKA W CZASIE POKOJU Pojęcie "zagrożenia" Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6 Slajd 7 Slajd 8 Zagrożenie obszaru kraju katastrofalnymi zatopieniami Slajd 10 Slajd 11 Slajd 12 Slajd 13 Slajd 14 Slajd 15 Slajd .Zagrożenia NATURALNE: pożary, obfite i gwałtowne opady, powodzie, ekstremalne temperatury powietrza, silne mrozy i śnieżyce, mgły, Zagrożenia SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA:przekonań jak to, że dwutlenek węgla emitowany przez człowieka, nie ma znaczenia; brak jest dowodów na antropogeniczność globalnego ocie - plenia; globalne ocieplenie jest spowodowane wzmożoną działalnością Słońca, czy to, że klimat zmieniał się już wcześniej, a to co się obecnie- spowodowane działalnością człowieka..

- Zagrożenia spowodowane działalnością człowi - Pytania i odpowiedzi - EDB.

Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością człowieka, stwarza sama przyroda.. * niedobory wody.. Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera na całym świecie 4,2 miliona osób.. Przykładem są obecnie już nie tylko katastrofy naturalne wywołane siłami przyrody, ale również spowodowane działalnością człowieka, takie jak awarie techniczne .Drugą grupą zagrożeń są zagrożenia cywilizacyjne, a więc związane z działalnością człowieka.. Jedna z kategorii podziału zagrożeń czasu pokoju.. W niniejszym opracowaniu szczególnej analizie poddane zostały zjawiska określane mianem katastrof naturalnych.. Przykłady zagrożeń należących do każdej z tych kategorii zaprezentowano na ilustracji 2.spowodowane działalnością człowieka, związane z postępem cywilizacyjnym i technologicznym (antropogeniczne) oraz katastrofy wywołane przez siły natury (inaczej katastrofy naturalne).. * niszczenie powłoki ozonowej.. 26 terms.1.8.1.Zagrożenia wywołane przez człowieka i zagrożenia naturalne .. 6.2.6.Choroby i ubytki słuchu spowodowane hałasem 6.2.7.Inne zagrożenia słuchu .. 7.6.1.Emisja kadmu do środowiska wywołana działalnością ludzką 7.6.2.Losy kadmu w organizmie ludzkimZagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka Fotografie: Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Pożary buszu w Australii Ogień wybuchnął 19 kwietnia 2020 roku, spowodowany suszą i wypalaniem traw..

Przykład zagrożenia z kategorii katastrofy i awarie?

Wypadki i katastrofy budowlane a. główne przyczynyLekcja 20 - ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA.. - pożary .. Rejestracja.. Zagrożenia w szkole i cyberprzemoc zadanie domowe: Jak reagować na cyberprzemoc?. Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu.. trzęsienia ziemi.. * zmniejszenie się zasobów tlenu.. Są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych, błędów człowieka, naruszaniem przez niego równowagi biologicznej, a także celowego działania na szkodę innych.. • przyroda, • edukacja ekologiczna, • historia i społeczeństwo,wpływ na jakość życia człowieka.. awarie elektrowni

trzęsienia ziemi

Wymień i scharakteryzuj zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.. Dokonaj rozbioru logicznego i gramatycznego zdania.. Logowanie.. Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.. * erozja gleb.. Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie.Katastrofy spowodowane szeroko pojmowaną działalnością człowieka.. Reformy kardynała Richelieu w duchu absolutystycznym.. Rysunek 1.Gospodarczą.. powodzie.. Polub to zadanie.. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. Książki Q&A Premium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt