Testy psychologiczne do zawodowej służby wojskowej

Pobierz

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz badania zdolności do czynnej służby wojskowej (komisja lekarska i wojskowa .Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,sł.. Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej kieruje się na badania psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg jej działania określony w przepisach o wojskowych pracowniach psychologicznych.Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie prowadzi badania psychologiczne: .. Osoby zgłaszające chęć pełnienia czynnej oraz zawodowej służby wojskowej, a także kandydaci do szkolnictwa wojskowego przechodzą badania psychologiczne w których ocenia się sfery:1 ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej - na czas nieokreślony; do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.. 1 pkt 7, oraz żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej na badania .Następuje w jednostce wojskowej, pomiędzy kandydatem a dowódcą jednostki wojskowej.. Każdy poborowy zakwalifikowany zostaje do jednej z kategorii, określającej możliwość odbycia służby wojskowej.Od wyników badań zależy, czy znajdzie się w kategorii A - zdolny do służby wojskowej, B - czasowo niezdolny do odbycia służby wojskowej lub D .Powołanie do zawodowej służby wojskowej a praca Powołanie do służby wojskowej następuje, jak mówi ustawa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych..

słowa kluczowe: testy ... brak przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do testu ustalono podział na osiem grup wiekowych: grupa I - do 25 lat.. Napisał(a) 18 kwiecień 2010 12:43.. Przede wszystkim na podstawie wyników z testów psychologicznych psycholog wojskowy wydaje orzeczenie, które stwierdza brak lub też występowanie przeciwwskazania do służby wojskowej.Badania psychologiczne do wojska.. A więc jak to było zaczynajmy: 7:30 - Odbiór z WKU skierowania na badania psychologiczne.Testy psychologiczne do wojska.. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów (w tym wyników w nauce) oraz rozmowę kwalifikacyjną, a następnie badanie przez Wojskową Komisję Lekarską i w wojskowej pracowni psychologicznej.Na koniec komisja wydaje oświadczenie o zdolności lub niezdolności do odbywania służby wojskowej.. Na podstawie uzyskanych wyników testu w połączeniu z rozmową, psycholog wydaje orzeczenie stwierdzające brak lub występowanie przeciwwskazań do służby wojskowej.Platforma internetowa, która zawiera symulator (testy do wojska oraz testy multiselect), który ma za zadanie przygotować Cię do rzeczywistych egzaminówBadania psychologiczne musi przejść każdy kandydat, który chce zostać żołnierzem zawodowym..

Badanie ma na celu zweryfikowanie, czy nadajesz się do pełnienia służby.

W przypadku kandydatów do zawodowej służby wojskowej badania psychologiczne stwierdzają brak lub występowanie przeciwwskazań do służby wojskowej.. :) Planuje wbić się na maj, ale babka w WKU dała mi jednocześnie wniosek o zawieszenie, bo najpierw trzeba zdać te testy, a potem dopiero chyba na początku maja będą dalej rozpatrywać.. - Akty Prawne .. (data i godzina stawienia się do wojskowej pracowni psychologicznej) .. zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego.. Badania są wykonywane na koszt MON, wyłącznie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.W 2015 roku badania psychologiczne przeszło w sumie 6 325 kandydatów do służby zawodowej.. Na badania te są kierowane osoby wstępnie zakwalifikowane na studia.Na razie o zawodowej nie myślę, bo nawet nie wiem ile będę czekał na SP.. Zgłoś naruszenie.. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień..

Testy psychologiczne są jednym z podstawowych etapów rekrutacji wśród kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem służby, o której mowa w art. 59 żołnierze w czynnej służbie wojskowej ust.. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form .W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. poz. 245) osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, kieruje się na badania psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni .§ 4.. Z racji tego, że w Polsce nie ma już obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej (obowiązkowego poboru do wojska), osoby otrzymujące kategorię A (zdolny do czynnej służby wojskowej) zostają przeniesione do rezerwy.Terytorialna służba wojskowa pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie.. Każdy obywatel pomiędzy 18. a 50. rokiem życia (a nawet 60. w przypadku oficerów i podoficerów) może otrzymać takie wezwanie, jak również zostać powołany na ćwiczenia .1..

Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nie przekraczający 12 lat.

temat działu: Sztuki Walki.. Badania psychologiczne odbyło też 16 115 kandydatów do służby czynnej (w tym Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej).Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), pod którą podlegasz, skieruje Cię do Twojej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania lekarskie i testy psychologiczne.. Jeden z egzemplarzy kontraktu wysyłany jest do WKU, na podstawie którego Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawia skierowanie do jednostki wojskowej (oraz, w wypadku osób zatrudnionych, informuje pracodawcę o powołaniu do zawodowej służby wojskowej).Dzisiaj przeszedłem testy psychologiczne które stwierdziły u mnie brak przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.. Nie ma żadnego Z;p.. Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do tej formacji, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.. zawod.,Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,Dz.U.2020.0 .. Tak nawiasem - do wniosku na WKU dołączyłem tylko świadectwo z LO.Przyszły szeregowy melduje: Testy psychologiczne odbyłem,przeciwwskazań brak.Test Ravena oraz ankiety osobowe a w niej pytania głownie o : -przystosowywanie się do nowych warunków -działanie w stresie -podejście do otoczenia -uzywki Po testach rozmowa z psychologiem.Zasadnicze pytanie :dlaczego chce wstąpić do wojska.Łączny czas operacji ok.2,5 h.Zakończyłem jako pierwszy.Na 95% .Test psychologiczny i test wiedzy; Test psychologiczny obejmuje pytania dotyczące osobowości i sposobów zachowań w określonych sytuacjach.. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.Zakres ćwiczeń jest zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe, stanowisko, jednostki wojskowe oraz posiadaną kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt