Mediseptol h 5l karta charakterystyki

Pobierz

Alpinuseptol 5L to preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szafki pacjenta .Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i przedmiotów mających kontakt z żywnością.. Promocje; Zapytania ofertowe; Pulpit Kontrahenta; Czysty Szpital; Eksport;AlpinuSeptol - dezynfekcja powierzchni i wyrobów medycznych - 1L i 5L.. 1272/2008/WE Symbol Znak Ostrzegawczy Znak klasa zagrozenia i kod kategorii Zwroty H - - - - -- - -Sterillhand - żel do dezynfekcji rąk i skóry -zestaw 6L.. Strona 4 z 11 bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąćKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą, produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.Alkohol izopropylowy Izopropanol IPA I-MAX 99,9% 5L.. Alkohol izopropylowy, izopropanol, IPA to profesjonalny środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych posiadający doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające a dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest idealnym rozpuszczalnikiem.KARTA CHARAKTERYSTYKI Pasta BHP ze ścierniwem 2 3.1 SUBSTANCJE nie dotyczy 3.2 MIESZANINY Nazwa substancji/ nr rejestracyjny nr indeksowy nr CAS nr WE zawartość w [%] Klasyfikacja zgodna z dyr. 67/548/EWG Klasyfikacja zgodna z rozp..

Mediseptol-H-karta.pdf#Mediseptol H - Karta charakterystyki.

Incidin liquid - alkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz aparatury medycznej Incidin Liquid Spray o pojemności 650 ml sprzedawany jest bez spryskiwacza.. Strona główna.. 2.3 Inne zagrożenia .. Zobacz zestaw.. 85,89 zł 83,99 zł.. Pobierz.. Podobne produkty-7%.. Ulotka Incidin Liquid Karta Charakterystyki Incidin liquid.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Ilość w mag.. Wysyłka od 27.11.2021 ALPINUSEPTOL+ H NEUTRAL ulotka A4 04_2020_PL_rev1 Alpinuseptol+ Karta Charakterystyki Poprzednia nazwa - MEDISEPTOL ( zmiana nazwy handlowej )Karty Charakterystyki Produktów Dezynfekcja.. Ilość: szt. Konopnica 159 c 21-030 Motycz NIP: REGON: 430566102 Przydatne linki dla firm.. 33,89 zł.. (przed 2021 rokiem produkt był oferowany przez producenta pod nazwą Mediseptol H) Zastosowanie.. z późniejszymi zmianami.. Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież.. Zapisz się do newslettera.. produkt wykazuje szerokie spektrum działania już w czasie 15 sekund!. z o.o. tel.. Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.. Nie pozostawia plam, zacieków i smug, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.. Zdjęcia Produktów Dezynfekcja.. Okres ważności po otwarciu wynosi 36 miesięcy.Płyn dezynfekujący Incidin Liquid spray 650 ml lub 5L..

Dodaj do listy życzeń ...Alpinuseptol+ Neutral do dezynfekcji powierzchni 5L; Wybierz kategorie Stoły składane (52) Stoły aluminiowe i drewniane (21) Pokrowce do stołów składanych (6) ... Mediseptol-H-karta.pdf#Mediseptol H - Karta charakterystyki Nasza cena: 67,00 zł ...Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

Zaloguj się Zarejestruj się.. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2.. Wybierz opcje.. 2 Ocen.. Mieszanina Składniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska: Nazwa chemiczna Nr indeksowy Nr CAS Nr WE Zawartość % Klasyfikacja wg CLP etanol 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 70 - 78 Flam.. Taniej w zestawie o 2.21%.. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczneKarta Charakterystyki - KILER strona 2 / 8 Sekcja 3.. Informacje o sklepie.. Aplikatory wieloigłowe.. Pobierz.. 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu powstające w trakcie użytkowania, magazyno-Pełna treść zwrotów H została zamieszczona w sekcji 16 karty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt