Przeczytaj tekst i odpowiedź na pytania where is alex's tree house

Pobierz

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. Next to the living room we have a big kitchen.Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedź na pytania.. Do każdego pytania dopasuj właściwy tekst.. Udziel pełnych odpowiedzi.. He's aPrzeczytaj trzy teksty (A-C) o wiadomościach w butelkach oraz pytania 9.1.-9.4.. Uwaga!. This expression refersPrzeczytaj tekst.. Znajdź i podkreśl fragment tekstu, zawierający odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A,B lub C. What can Eve do behind the house?4 Odpowiedz na pytania o swoim wymarzonym domu.. KOD UCZNIA PESEL Egzamin ósmoklasisty Język angielski TEST DIAGNOSTYCZNY TERMIN: marzec 2021 r. CZAS PRACY: 90 minut Instrukcja dla ucznia 1.. Jeżeli nie - zgłoś to nauczycielowi.. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu się do matury na język angielski - zadania i zbiory ćwiczeń maturalnych z poprzednich lat, z objaśnieniami pomogą Ci być gotowym na każde pytanie.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Przeczytaj pytanie i trzy możliwe odpowiedzi.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. 4Have you got an art lesson.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. THE STORY OF COCA-COLABezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przeczytaj tekst..

Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz znak X w kratkę A albo B. 1.. Podkreśl odpowiednią literę.. Dad can't 2 cupcakes, but he can 3 cars and bikes.Przeczytaj teksty.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Sprawdź, czy kod na naklejce to O-100.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Przeczytaj tekst: COLOURS IN NATURE.. / 6 3 Uzupełnij tekst czasownikami z ramki.. U żyj.. Spośród czterech możliwości a, b, c lub d wybierz właściwą odpowiedź na pytania 4.1.. Jeżeli tak - przyklej naklejkę.. Odpowiedz na pytania.. Wybierz właściwe odpowiedzi na pytania (11.1.-11.4.).. )Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.. (Przeczytaj wiadomości tekstowe i wybierz poprawną odpowiedź - a, b lub c.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zakreśl literę A, B, C albo D.Trwa matura 2015.. 8.Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-5) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt