Test z imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych

Pobierz

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Imiesłów to nieosobowa forma czasownika.. Pobierz.. Tworzą one równoważniki zdań, ale są nieodmienne i nie zależą od podmiotu - czyli określają go pośrednio.. Imiesłowy przymiotnikowe tworzone są od czasowników.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.imiesłowy przysłówkowe (np. malując, namalowawszy).. Test zawiera 8 pytań.. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 3/123, 1/136, 2/136, 2/168 oraz 2.. - czynne -> zakończone na: -ący, -ąca, -ące np. chwalący się (chwalić) - bierne- > zakończone na: -na, -ne, -ny, -ty, -ta, -te np. napisany (napisać) Imiesłowy przysłówkowe - współczesne .Gdy będziesz mieć taki problem z nazwaniem części mowy to wiedz, że to są IMIESŁOWY są dwa rodzaje imiesłowów PRZYMIOTNIKOWE--ODMIENNE przez przypadki liczby i rodzaje-----i drugie PRZYSŁÓWKOWE---NIEODMIENNE bo przysłówek też jest nieodmienny-----PRZYMIOTNIKOWE dzielą się na[ tu sobie narysuj ramkę z dwoma kolumnami] na CZYNNE .imiesłowy przymiotnikowe czynne (czytający, odwiedzający, szukający) imiesłowy przysłówkowe współczesne (czytając, odwiedzając, szukając).. Imiesłów przysłówkowy.. Jako że odpowiada zdaniu podrzędnemu przydawkowemu, jest określeniem rzeczownika i pełni funkcję przydawki.Takie imiesłowy tworzymy od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek -ący, -ąca, -ące.Zwykle jednak wystarczy do podstawy w 3. osobie liczby mnogiej czasownika .Plik test z imieslowow przymiotnikowych i przyslowkowych.zip na koncie użytkownika macminded94 • Data dodania: 7 mar 2015..

Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów: przymiotnikowe i przysłówkowe.

Zaskoczony był treścią rozmowy.. Idąc chodnikiem, słuchał MP3.. ze słowami "przymiotnikowy" oraz "przysłówkowy", .. 1) OSEDŻOWIE - imiesłów przysłówkowy uprzedni i imiesłów przymiotnikowy czynny 2) IROKEZI - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3) NAWAHOWIE - imiesłów przymiotni-kowy bierny 4) PUEBLO - imiesłów przymiotnikowy bierny i imiesłów przysłówkowy .Z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe.. Wysłuchawszy wyjaśnień kolegi, zrozumiał swoją pomyłkę.. Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych:znam zasady pisowni "nie" z imiesłowami.. Określa on rzeczownik pod kątem stanu lub wykonywanej czynności.. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy - Oglądał - Oglądawszy - Zjadł - zjadłszy SAMOGŁOSKA - Wszy SPÓŁGŁOSKA - Łszy 3.Ważne: Imiesłowy przymiotnikowe z "nie" pisze się łącznie.. Ortografia i interpunkcja.. - Uprzedni - łszy, wszy 2.. Pobierz materiały: Sprawdzian.. Opublikowane dzisiaj ćwiczenia służą do powtórzenia i utrwalenia imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, zanim napiszecie test.. Imiesłów przysłówkowy.. Imiesłowy przymiotnikowe Odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.. W przypadku imiesłowów przysłówkowych, można poprosić, aby uczniowie w zapisanych przez siebie .Imiesłowy Przysłówkowe 1..

Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.

Imiesłów przymiotnikowy.. Imiesłowy przymiotnikowe .. Imiesłowy przymiotnikowe .. Tworzony od przechodnich czasowników.. Słuchając, myślał o jutrzejszym, niełatwym dniu.. (imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW.. Przypominają przymiotnik.. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. W tym roku trzeba będzie ponownie chwycić byka za rogi.. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni marzyć - drzemać - przejść - przebić - lubić - biegać - 3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: zaczęto, zużyć, określający, zaklęty, zauważywszy, będąc, zachwycił, brzęczące, oczekiwany,Zdarłszy z pni wiązów szerokie pasy kory, przykrywano nimi szkielet domostwa.. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 3/123, 1/136, 2/136, 2/168 oraz 2.Imiesłowy przymiotnikowe z "nie" Partykułę nie piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi (nieświecący, niebędąca) i biernymi (nieumyty, nieczesany), niezależnie od tego, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym (przykłady oznaczone literą a), czy czasownikowym (przykłady oznaczone literą b), na przykład: 1.Imiesłów to nieosobowa forma czasownika, która ma cechy przymiotnika - zarówno składniowe (budowa zdania), jak i fleksyjne (odmienianie wyrazów)..

Pisownia imiesłowów.

Pobierz.. przymiotnikowe bierne .. Imiesłowy - ćwiczenia.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone.. Przeczytawszy książkę,, położył się do łóżka.. Imiesłowy przymiotnikowe z "nie" pisze się łącznie.Przepis dotyczący imiesłowów przysłówkowych jest prosty i nie daje piszącym swobody wyboru interpunkcji w zależności od znaczenia zdania.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.Imiesłowów przymiotnikowych czynnych nie tworzy się od czasowników dokonanych.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Imiesłów przysłówkowy uprzedni - nazywa czynność wcześniejszą od tej wyrażanej przez orzeczenie; tworzony jest tylko od czasowników dokonanych za pomocą końcówki: "-wszy", "-łszy", np. zrobiwszy, poszedłszy.. Pobierz materiały: Sprawdzian.. Odmiana: liczby, przypadki, rodzaje.. Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do sprawdzenia do 12 maja (wtorek).. 4 pkt 2.. Ze zdań wypisz imiesłowy i nazwij je: Wiecznie narzekający kolega sprawiał przygnębiające wrażenie na wszystkich zgromadzonych w pokoju.. Imiesłów nazywa czynność, a więc jest .imiesłowy przysłówkowe (np. malując, namalowawszy)..

Łączą się z nim w związku zgody.imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, zanim napiszecie test.

Podkreśl imiesłowy nieodmienne: Zaczął pilnie nasłuchiwać.. Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych:Gdy będziesz mieć taki problem z nazwaniem części mowy to wiedz, że to są IMIESŁOWY są dwa rodzaje imiesłowów PRZYMIOTNIKOWE--ODMIENNE przez przypadki liczby i rodzaje-----i drugie PRZYSŁÓWKOWE---NIEODMIENNE bo przysłówek też jest nieodmienny-----PRZYMIOTNIKOWE dzielą się na[ tu sobie narysuj ramkę z dwoma kolumnami] na CZYNNE .Imiesłów przymiotnikowy bierny określa obiekty czynności czasowników dokonanych i niedokonanych czasu przeszłego.. W zasadzie najtrudniejszym zagadnieniem polskiej ortografii jest łączna bądź rozdzielna pisownia imiesłowów przymiotnikowych z partykułą przeczącą nie.Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia utrwalające 1.. W polszczyźnie wyróżnia się także imiesłowy o funkcji podobnej do przysłówka.Właśnie dlatego wymienić można dwa podstawowe rodzaje imiesłowów - imiesłowy przymiotnikowe oraz imiesłowy przysłówkowe.Sprawdzian dotyczący imiesłowów przymiotnikowych.. Przykład: Zapaliwszy lampę, zabrał się do pisania listu.. Imiesłowy przymiotnikowe to formy czasownika, które nie tylko przypominają przymiotniki, ale również podobnie jak one się odmieniają (przez przypadki, liczby i rodzaje).. to takie, które określają:osoby lub przedmioty podlegające czyjejś czynności lub będące w jakimś stanie naprawiony samochód - czyli taki, który ktoś naprawił, sprzątnięte mieszkanie - czyli takie, które ktoś sprzątnął,Imiesłów przymiotnikowy czynny.. Dzielimy je na: współczesne - pisząc, mówiąc, skacząc,Sprawdzian dotyczący imiesłowów przysłówkowych.. Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami z kolegą.. Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do sprawdzenia do 11 maja (poniedziałek).. Są określeniem rzeczownika.. Mówi on, że rozwinięty imiesłów przysłówkowy należy bezwzględnie oddzielić przecinkiem od reszty zdania (albo dwoma przecinkami, jeśli imiesłów jest w środku), .. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.moda na sukces quiz test o piłce nożnej test o serialu sport inżynieria oprogramowania test z wiedzy ogólnej.> test z angielskiego test o historii świata test wiedzy o muzyce zabawa test o pisarzu biologia potwory test z gry komputerowej test o zmierzchu test z ortografii zdrowie egzamin socjologia mitologia test o sadze zmierzch hotel .Test sprawdzający wiedzę i umiejętności pokazał, że moi siódmoklasiści mają duży problem z imiesłowami.. Uczniowie pominięci przy rozdaniu nagród spuścili smutnie głowy.Imiesłowy dzielimy na przymiotnikowe (czynne z końcówkami: -ący, -ąca, -ące oraz bierne z końcówkami: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one) i przysłówkowe (współczesne z końcówką -ąc oraz uprzednie z końcówkami -łszy i -wszy) Imiesłów przymiotnikowy a przymiotnik..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt