Pytania egzaminacyjne sternik motorowodny 2018

Pobierz

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego?. warunkiem zaliczenia testu jest podanie co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi.. Pytania Odpowiedzi 1.. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik.Sternik motorowodny.. Jakie przepisy prawne regulują ruch na Ustawa z dnia 21 g udnia 2000 roku o żegludze śródlądowych drogach wodnych?. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Nabór do piątku poprzedzającego egzamin do godziny 17:00.. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.. Budowa jachtu.. Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego może być organizowany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub inny upoważniony podmiot ().Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego.BTA Gertis Marek Makowski przeprowadza i organizuje egzaminy żeglarskie i motorowodne na podstawie upoważnienia udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Organizujemy egzaminy na stopnie: żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, licencje oraz stopnie morskie.Poniżej prezentujemy zbiór pytań z podziałem na przedmioty egzaminacyjne..

Starszego sternika motorowodnego?

Locja.. Formularz zgłoszeniowy w zakładce Do pobrania.. Test na patent jachtowy Sternik Morski został opracowany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu z 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej.Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych.. Na każde istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź.. W systemie dostępne są 2 tryby.. Przed Tobą próbny egzamin na patent Sternika Motorowodnego.. W każdym z pytań jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna.. Wyniki poznacie na zakończenie testu.. Uprawnienia: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.Egzamin próbny.. Rozpocznij test.Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego Wyróżnione Autor Piotr Pytania_i_odpowiedzi_egzaminacyjne_na_patent_sternika_motorowodnegoPoprzedni wpis Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne na patent sternika motorowodnegostruktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru) oraz zadanie nawigacyjne (praca na mapie, korzystanie z przyrządów i urządzeń nawigacyjnych), warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi oraz poprawne rozwiązanie zadania nawigacyjnego ,Jesteście gotowi?.

Wymagania egzaminacyjne: Odbycie co najmniej dwóch rejsów po ...10.

Logowanie W trybie demonstracyjnym ilość dostępnych pytań ograniczona jest do 150.Test na patent Jachtowy Sternik Morski zawiera 75 pytań.. Powodzenia!. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (również skuterów wodnych).. Dotyczą one kwestii poruszanych na kursie.. śródlądow j, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.Pytania i odpowiedzi testów na patent sternika motorowodnego: przepisy śródlądowe, budowa jachtu, teoria żeglowania, locja, meteorologia, ratownictwo.. .Sternik Motorowodny Pytania Egzaminacyjne 1.02 for Android | 0 Reviews | 0 Posts.. Część praktyczna to pływanie motorówką i prawidłowe wykonanie wszystkich elementów przeprowadzonych na szkoleniu.Opłatę za egzamin uiszczamy na miejscu komisji egzaminacyjnej.Część teoretyczna egzaminu na sternika motorowodnego składa się z 75 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi to 90 minut.Tytułowe 404 pytania ułożono w grupach tematycznych co ułatwia naukę i opracowywanie zestawów egzaminacyjnych.. Redbyte.pl Pobierz APK (2.5 MB) Versions..

Są to pytania zamknięte, a sam test jest testem jednokrotnego wyboru.

Aby pozytywnie zaliczyć egzamin musicie uzyskać minimum 65 punktów.. Przed Wami 75 pytań testowych, które symulują część teoretyczną egzaminu czyli test na żeglarza jachtowego.. Wykład z przepisów Wykład z locji Wykład z budowy Wykład z meteorologii Wykład z ratownictwa Komendy Silniki i napędy Przykładowe pytania egzaminacyjneMORSKI STERNIK MOTOROWODNY.. Statki sportowe z silnikiem przyczepnym lub wbudowanym o pojemności do 1000 cm3.. Pytania Odpowiedzi 1.. Statki sportowe z silnikiem bez ograniczenia pojemności i długości na śródlądowych drogach wodnych i 20 Mm od brzegu na wodach morskich statki o długości do 24 m.. Wymagania: ukończenie 18 roku życia, odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, zdanie egzaminu.. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego, jest uprawniona do: Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.. Aby zdać musisz udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 65 z nich.. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej..

Pytania dotyczą znaków i sygnałów wodnych ...Patent sternika motorowodnego uprawnia do: 1.

Opłaty egzaminacyjne: sternik motorowodny - 250zł (125zł osoby uczące się do 26rż) morski sternik motorowodny - 350zł (175zł osoby uczące się do 26rż) Minimalny wiek uczestników: sternik motorowodny - 14 lat.Sternik Motorowodny Pytania Egzaminacyjne 1.02 for Android | 0 Reviews | 0 Postagens.. Sternik Motorowodny uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych: jedynie po wodach śródlądowych, bez ograniczenia akwenu, x o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.. Jesteś motorowodniakiem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?. Przepisy.. 4.Testy motorowodne onnline - Motorowodny Sternik Morski.. Aby zaliczyć tę część egzaminu trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 65 pytań i prawidłowo rozwiązać zadanie nawigacyjne.MOTOROWODNY STERNIK MORSKI - Egzamin.. Teoria obejmuje test składający się z 75 zamkniętych pytań (jednokrotnego wyboru) i zadania nawigacyjnego.. BAZA PYTAŃ STERNIK MOTOROWODNY 1 Jeden krótki dźwięk • nadany przez statek oznacza A zmieniam mój kurs w lewo B zmieniam mój kurs w prawo C uwaga 2 Trzy krótkie dźwięki ••• nadane przez statek oznaczają: A nie mogę manewrować B moje maszyny pracują wstecz C uwaga 3 Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu na A 14 lat1.. Można się pomylić tylko dziesięć razy - warunkiem zdania egzaminu teoretycznego jest udzielenie 65 poprawnych odpowiedzi.. Wykorzystaj Aplikację APKPure do aktualizacji 1Sternik Motorowodny 2, szybciej, za darmo i bezpiecznie ze swoich danych internetowych .Część teoretyczna to test, gdzie na 75 pytań należy odpowiedzieć w ciągu 90 min.. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. RatownictwoInformacje.. Trwa on 90 minut i składa się on z 75 pytań jednokrotnego wyboru.. Sternika motorowodnego?. o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.. Teoria żeglowania.. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne naPYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Życzymy powodzenia!Aby zdać egzamin należy uzyskać pozytywny wynik z obu części, przy czym żadnej z nich nie można powtarzać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt