Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie

Pobierz

2010-10-02 12:07:11; Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie 2011-09-12 16:16:54; Uzupełnij dialogi czasownikami we właściwej formie.. Ćwiczenie 5. niemiecki :(Wpisz zaimki zwrotne w odpowiedniej formie .. zaimki zwrotne: się, siebie, sobie itd.. * zaimek przymiotny: mój, masz, ten, jaki?, który?, tamci.Niemiecki, wpisz czasownik haben i sein we właściwej formie, kto umie ?. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.Zapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. Tak samo jest w przypadku zaimków osobowych i zwrotnego, tutaj nie ma już wyjątku.. To znaczy, że pełni w zdaniu taką samą rolę jak rzeczownik, przymiotnik, liczebnik czy przysłówek i, co najważniejsze, może je zastępować.. 2012-09-12 15:20:18; 11.wstaw brakujące zaimki osobowe w bierniku 12.. Nazwą tą określa się w szerszym znaczeniu zaimki osobowe właściwe, zaimki zwrotne oraz tzw. "zaimki wzajemne" (reziproke Pronomen - zob.. Ćwiczenie 2.. - _____ liegt doch unter dem Tisch.Zaimki osobowe wskazują osobę, liczbę oraz odmieniają się przez przypadki i pisze się je małą literą; 3. osoba liczby mnogiej (sie) jest taka sama dla rodzaju męskiego, żeńskiego, jak i nijakiego.. Wstaw w poniższych zdaniach odpowiedni przyimek oraz zaimek osobowy lub rzeczownik podany w nawiasie we właściwej formie.. "O dziewczynie" powiemy więc "De puella"..

Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie.

Wpisz podane czasowniki we właściwe miejsca i we właściwej formie.. Und _____, Frau Steinke?. Wpisz podane czasowniki we właściwe miejsca i we .Wpisz zaimki zwrotne w odpowiedniej formie .. Zaimki osobowe właściwe (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie) odmienne są przez przypadki.Wskazuje na osoby, cechy, lecz bez dokładnego ich określenia.. Oznacza to, iż pomiędzy zaimkiem zwrotnym i czasownikiem nie może znajdować się ani przymiotnik, ani rzeczownik.Zadanie: pomocy to pilniutkie wpisz zaimek zwrotny w Rozwiązanie: 1 mich 2 uns 3 sich 4 euch 5 uns 6 sich 7 sich 8 uns 9 sich 10 euchWpisz zaimek osobowy w odpowiedniej formie.. Proszę wpisać krótkie lub pełne formy zaimków osobowych.. 11.wstaw brakujące zaimki osobowe w bierniku 12.. Powiemy więc "De me", "De te" i tak dalej.Ćwiczenie 5.. Jeśli więc zdanie ulegnie przekształceniu, czasownik i zaimek zwrotny sich zawsze będą stały jak najbliżej siebie.. Zaimek osobowy zastępuje w zdaniu rzeczownik (osobę lub rzecz).. Jeżeli do zaimka dzierżawczego euer dodajemy końcówki odmiany, traci on -e przed r, np.: eure Mutter, euren Vater, mit eurem Auto.Zapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. Przykładowe zdanie: Od czasu do czasu lubię siebie trochę rozpieszczać.. Ćwiczenie 3..

Wpisz zaimki osobowe we właściwej formie.

zaimki pytające: kto?, co?, jaki?, który?, gdzie?, kiedy?. (ich) - Pamiętaj czasem o mnie.. (dein Bruder) - Pomyśl czasem o swoim bracie.. (Przynieś!). I. Wstaw brakujące zaimki osobowe w celowniku liczby pojednyczej lub mnogiej.Aby otrzymać inny zaimek dzierżawczy we właściwej formie, wystarczy wstawić w miejsce dein-odpowiedni do rodza-ju, przypadka i liczby zaimek dzierżawczy.. Przykładowe zdanie: Ja właściwie nie wiem, jaki on ma dziś nastrój.. Ich helfe .. (Sie) gern, Frau Monika.Wpisz zaimki osobowe w odpowiedniej formie.. W ćwiczeniach pojawia się także przyimek "de" oznaczający "o", również łączy się on z ablativem.. Wir schenken _____einen Discman zum Geburtstag Zaimki dzierżawcze w stopniu wyższym i -est [ist] w stopniu najwyższym, np.: fast — faster — fastest = szybko — szybciej — najszybciej ale b) przysłówki wielosylabowe, Czasowniki regularne mają w formie Simple Past i Past Participle w .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zaimki osobowe w celowniku j. Niemiecki.. Uwaga!. Za ich pomocą, jak zapewne łatwo się domyślić, tworzymy pytania.1.. - Brauchst du jetzt das Wörterbuch?Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie.. niżej).. Siehst du .. auch?Ćwiczenie 1.. Uzupełnij w zdaniach odpowiedni zaimek osobowy.. Wpisz podane czasowniki we właściwe miejsca i we właściwej formie..

Ćwiczenie 5.Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie.

Ćwiczenie 4.. (die) Wpisz zaimki osobowe w odpowiedniej formie: 1.. Pisana wielką literą, oznacza formę grzecznościową (pan, pani, państwo) Poćwicz zaimki osobowe!. Proszę wpisać zaimki osobowe we właściwej formie.. Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie.. Zaimki osobowe w celowniku j. Niemiecki.. 11.wstaw brakujące zaimki osobowe w bierniku 12.. Wpisz zaimki osobowe we właściwej formie.. - Brauchst du jetzt das Wörterbuch?Wpisz zaimek osobowy we właściwej formie.. Chcesz sprawdzić się w praktyce?zaimki osobowe: ja, ty, ona, ono, my, oni, one itd.. Proszę wpisać krótkie lub pełne formy zaimków osobowych.. Zaimek: * zaimek rzeczowny: ja, ty, on, oni, ktoś, nikt, nic.. Wpisz zaimki osobowe we właściwej formie: *Ich besuche .. (du) *Er gruBt .. (sie) *Sie sehen .. (ich) *Wir laden .. ein (ihr) *Die Lehrerin fragt .To, jaki zaimek wybierzesz (mein, dein, ihr) zależy od tego , kto jest właścicielem - Ania jest właścicielem, czyli "ona", zaimek od "ona" to "jej" (ihr) To, jaką końcówkę dodasz do zaimka (mein e , mein en , mein em ) zależy od tego, jakiego rodzaju , w jakiej liczbie i jakim przypadku, jest ta własność - "kot" w tym przypadku, czyli "di e Katze"Łacina zaimki osobowe z przyimkiem "de"..

Proszę wpisać zaimki osobowe we właściwej formie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt