Opis krajobrazu nadmorskiego klasa

Pobierz

Cele zajęć: Uczeń: - potrafi wymienić naturalne i kulturowe elementy krajobrazu, - zna typy krajobrazów i ich cechy charakterystyczne, - wie, że nie każde działanie człowieka jest proekologiczne; Metody .Jest wiele miejsc, w których możemy podziwiać wyjątkowo piękny krajobraz - wielu ludzi jeździ w tym celu za granicę naszego kraju, jednak ja uważam, że w Polsce jest wiele wspaniałych miejsc.Przyporządkuj fotografie do nazwy krajobrazu.W centralnej części płaszczyzny znajduje się głębokie, niebieskie jeziorko.. - powierzchnia terenu płaska lub lekko pofałdowana.. -występują jeziora przybrzeżne:Łebsko,Gardno i Serbsko.. Zwracajmy uwagę na szczegóły!. Nad nimi płyną leniwie puszyte obłoki, co chwile zalewane ciepłym blaskiem złocistego słońca.Opis krajobrazu - szczegóły dopełniające całość.. Taka sielankowa sceneria najbardziej kojarzy mi się z wakacjami, a jej wspomnienia często ogrzewają ponurą atmosferę zimowych popołudni spędzanych z dala od nadmorskiego klimatu.. - Szerokie, piaszczyste plaże, wydmy.. bloki, kredki.Angielski Cechy osobowości Personality Personality traits.. Na pierwszy plan wysuwa się morze.. Morze Bałtyckie jest morzem śródziemnym (otoczonym ze wszystkich stron lądem) należącym do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, z którym łączy się poprzez Cieśniny Duńskie i Morze Północne.. 5. z karty pracy)..

Opis krajobrazu Koło fortuny.

Główne składniki krajobrazu miejskiego to: zabudowania - mieszkalne, usługowe, przemysłowe i inne;Przydatność 55% Krajobraz wysokogórski Alp Alpy - najwyższe góry Europy.. Piaszczysta plaża, szum morza, mewy spacerujące przy brzegu….. Nawet spacerując, obserwujmy ławki i małe uszczerbki na nich, bo wpływają one na historię.. kartki z tekstami pisanymi gwarą.. Cechy charakteru Sortowanie według grup.. Skorzystaj z atlasu.. Wpada do niego błekitny i wąski strumień spływający ze skrętych zboczy ciągnących się w oddali szarych skał.. wg Nuskakopec.. Zapraszam ię do obejrzenia krótkiego filmiku o tym, co to jest krajobraz i jakie wyróżniamy jego rodzaje?Opis krajobrazu morskiego.. Zdaje się ono nie mieć końca i ciągnąć aż po horyzont.Krajobrazy nadmorskie w Polsce znajdziemy w północnej jej części u wybrzeża Morza Bałtyckiego.. Rozwiązanie zadania 7 z książki Przyroda z pomysłem 5.. Zwróćmy uwagę na drugi plan, do którego mogą należeć kamienie, trawa, grządki, kwiaty, ludzie.Krajobrazy Polski.. -wybrzeża są płaskie lub strome.. górski.Opis krajobrazu zawiera: - informacje o typie krajobrazu, np. górski, nadmorski, wiejski, miejski, leśny,Wypowiedzi na temat krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji zawartej w podręczniku oraz planszy z krajobrazem nadmorskim.. Występują tu dwa rodzaje wybrzeży - niskie w postaci plaży i wysokie w postaci klifu.Aby chronić ten unikatowy krajobraz - nadbrzeżne lasy iglaste czy wydmy, które porastają piaskownica zwyczajna mikołajek nadmorski utworzono tu Słowiński Park Narodowy..

Roślinność i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego (ćw.

Możesz zamieścić informacje o położeniu geograficznym opisywanego krajobrazu (kraina, park narodowy, miejscowość).. (krzyżówka jest dostępna także w wersji do wydruku) Sprawdź też ćwiczenia w innych działach: Kolorowanki dla uczniów - Polska, moja ojczyzna.. Temat dnia: Poznajemy krajobraz nadmorski.. Umowne konturowe (powierzchniowe) - przedstawiają teren który można określić .Uzupełniają tabelę słownictwem odnoszącym się do zaprezentowanego zdjęcia krajobrazu (zad.. Jest ono środowiskiem suchym, fragmentarycznie halofilnym (z zasolonymi glebami), zajętym lub poprzez formację traw z klasy Ammophiletea, lub poprzez formację lasu z klasy Vaccinio - Piceetea.. Polska cechuje się różnorodnością krajobrazową, która jest ułożona mniej więcej równoleżnikowo.. Za pomocą przymiotników określ kolor, wielkość oraz inne cechy poszczególnychKrajobraz miejski to doskonały przykład krajobrazu przekształconego.. str. 32, polecenie 1 i 2).. Idąc od północy u styku lądu z morzem napotykamy na krajobraz nadmorski, którego charakterystyczną cechą są wybrzeża.. O ile ukształtowanie terenu miasta mogło nie zostać bardzo zmienione przez człowieka, o tyle pokrycie terenu jest na ogół w całości dziełem rąk ludzkich.. Edukacja plastyczna Krajobraz nadmorski - akwarelaZaznacz na mapie elementy krajobrazu nadmorskiego, których brakuje, a które opisano w legendzie..

W grupach redagują opis nadmorskiego krajobrazu.

Krzyżówka - Krajobraz nadmorski.. To jedna z jego najważniejszych cech.. Krajobraz morski tojeden z najpiękniejszych, jakie można sobie wyobrazić.. Zobacz odpowiedź.Znaki topograficzne - liniowe.. Pytania kluczowe na dziś to: zym charakteryzuje się krajobraz nadmorski?. -występują mierzeje:Wiślana,Helska.. - wolno płynące, najczęściej szerokie rzeki, - tereny rolnicze (w większości pola uprawne), - występowanie lasów liściastych, iglastych i mieszanych, - dobrze rozwinięta sieć miast i wsi.. z rozsypanych sylab układamy słowa.. W obrębie wybrzeża Morza Bałtyckiego wyróżniamy pobrzeża: Gdańskie, .Krajobraz Nadmorski Główne cechy krajobrazu nadmorskiego w Polsce: -szerokie piaszczyste plaże; -pojedyncze wzgórza; -rzeki uchodzą do morza; -wybrzeża są płaskie lub strome; -występują mierzeje Wiślana i Helska); -jeziora przybrzeżne;Opis morza - Opis krajobrazu morskiego.. Gdy opisujesz krajobraz, jak najdokładniej przedstaw wygląd danego miejsca.. -pojedyncze wzgórza.. -rzeki uchodzą do morza..

Podobnie wygląda kwestia krajobrazu, który opisujemy.

Po wykonaniu zadania przedstawiciele grup czytają opisy krajobrazów.mapa Polski.. mapy: ukształtowanie terenu, zabytki.Dzieci przepisują cechy krajobrazu nadmorskiego do zeszytów: - Wybrzeże płaskie, miejscami występują urwiste klify.. pocztówki i zdjęcia przedstawiające krajobraz: górski, wyżynny, nizinny i nadmorski.. Ciągną się łukiem otwartym ku południu, od Zatoki Genueńskiej po Małą Nizinę Węgierską, na terytorium: Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Liechtensteinu, Austrii i Słowenii.Wypowiedzi na temat krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji zawartej w podręczniku oraz planszy z krajobrazem nadmorskim.. W jaki sposób dokładnie zmierzyć długość, szerokość i wysokość?. Słabe gleby utrudniają rozwój rolnictwa, rozwija się przemysł oparty głównie na przetwórstwie ryb.Krajobrazy Polski - Cechy charakterystyczne.. RZEKI O rety.Rozsypanka sylabowa - Krajobraz nadmorski.. teksty (charakterystyka poszczególnych krajobrazów) eksponaty charakterystyczne dla poszczególnych krain geograficznych.. Zabawa z wykorzystaniem gazet "Sztorm na morzu" (zabawa polega na wprowadzaniu w ruch gazet z różnym nasileniem, w ten sposób, aby uzyskać efekt sztormu).. Wskazywanie na mapie morza i miejscowości nadmorskich.KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH (klasa III a) Data: 12.05.2010 r. Prowadzący: mgr Aneta Andrzejak Blok: Polska - Nasza Ojczyzna Dzień aktywności: Polskie krajobrazy.. Sięgają one aż po daleki horyzont.. Zmienia się on wraz z pogodą i nigdy nie daje możliwości zobaczenia go takim samym.. -rzeki przy ujściu zostawiają osady.. Równie urokliwe dla tego krajobrazu są jednak także pozostałe pory .30.11.2014 (12:13) Cechy krajobrazu nadmorskiego to: -teren równinny.. Zobacz odpowiedź.Zaznacz na mapie elementy krajobrazu nadmorskiego,których brakuje, a które opisano w legendzie.Skorzystaj z atlasu.. - przyr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt