Liczba ludności miast w polsce gus

Pobierz

Są one domem dla 11,09 proc. mieszkańców całej Polski, a rejestruje się tam 27,2 proc. nowych przedsiębiorców, w tym 31,08 proc. z kapitałem zagranicznym.. Ludność według województwZa spadek liczby ludności w Polsce w największym stopniu odpowiada ujemny przyrost naturalny, czyli liczba urodzeń niższa niż liczba zgonów.. Mimo działań podejmowanych przez państwo w ramach tzw. polityki prorodzinnej problem ten utrzymuje się od lat.. Wśród setek liczb są też te dotyczące Katowic.. Na mapie Polski jest coraz mniej miast liczących 100, 200 i 300 tysięcy mieszkańców.. Najbardziej zwiększyła się populacja Warszawy, a najmocniej wyludniła się Łódź .Liczbę ludności przekraczającą 8 mln mają Londyn i Nowy Jork, ale już Paryż jest znacznie bliżej stolicy Polski - żyje tam 2,2 mln obywateli, o około 500 tys. więcej niż w Warszawie.. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.. Poza nią jeszcze tylko cztery miasta liczą powyżej 500 tys. mieszkańców, a jedynie w 16 największych miejscowościach zaludnienie przekracza 200 tys.Przecieki ze Spisu Powszechnego GUS dotyczą liczby ludności w Polsce.. Siła przyciągania biznesu jest więc w tych ośrodkach ogromna i niezmienna od lat.. Stopa ubytku rzeczywistego ludności wyniosła w 2016 r. -0,01%, co oznacza, iż na każde 100 tys. mieszkańców ubyło 10 osób..

liczba ludności.

Warto przyjrzeć się spodziewanym spadkom liczby ludności na terenie ponad 2400 polskich gmin.Na koniec 2019 r. liczba ludności Polski wyniosła 38383 tys., tj. o prawie 29 tys. mniej niż w końcu 2018 r. - podał GUS.. Czy Polska straci 10 milionów mieszkańców?. Wśród miast wygrywa oczywiście Warszawa - zarówno pod względem powierzchni (51,7 tys. ha), jak i liczby ludności (1,765 mln).. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.Liczba mieszkańców miast wzrosła z 23 611 695 (61,7%) w 2000 roku do 22 900 000 (60,8%) w roku bieżącym.. Nadal zmniejsza się liczba mieszkańców miast, a rośnie liczba.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.. Pozostałe przedziały kształtują się następująco: 1 miasto powyżej 1 miliona mieszkańców 4 miasta w przedziale 500 000 do 999 999 mieszkańców22.07.2016 - Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju.. Wynika z niego, że w Trójmieście zanotowano spadek ludności, ale odnotowano wzrost w gminach ościennych.. W celu zniwelowania tej różnicy dane o ludności .Prognozy demograficzne często prezentują zmiany w skali województw lub powiatów..

wyludnianie miast.

Jak informuje GUS w porównaniu do roku 2019, liczba ludności Polski w 2020 r. zmniejszyła się o 28 572 osoby - jest to analogiczna sytuacja jak w roku 2019, kiedy względem 2018 również wystąpiło .Główny Urząd Statystyczny informuje, że dane dotyczące liczby i struktury ludności oraz współczynników demograficznych: dla 2015 roku przy opracowaniu bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2015 r. uwzględniono dane z zakresu migracji zagranicznych (imigrację i emigrację) dotyczącą 2014 roku.Województwo lubuskie liczy niewiele ponad milion mieszkańców.. W porównaniu z 2014 rokiem liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 17 tys. 57 osób - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pt .Do 2035 r. liczba ludności w Polsce zmaleje z obecnych 38,5 mln do 36 mln - wynika z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego.. GUS.Te polskie miasta wyludniają się najszybciej.. W 2017 r. odnotowano po raz pierwszy od sześciu latW raporcie porównano liczbę mieszkańców w 2020 r. i pierwszej połowie tego roku..

Prognoza ludności na podstawie badania GUS.

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.. - wynika z najnowszego opracowania GUS: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r.".Podział terytorialnyGUS sprawdził zestawił też największe i najmniejsze miejscowości w Polsce.. W 2019 r. przyrost naturalny wynosił -1,4 na 1000 osób, a liczba ludności spadła .W latach 2004-19 tylko w 10 spośród 66 polskich miast na prawach powiatu wzrosła liczba mieszkańców.. Wg danych GUS na dzień 1 stycznia 2021 roku było ich 1 007 145.. Na terenie Polski od 1 stycznia 2021 roku są 954 miasta .Dodatkowo w Polsce jest 954 miast - według stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku.. Z publikowanych informacji wynika, że 31 grudnia 2015 roku Katowice liczyły 299 910 mieszkańców.. Najmniejszym miastem jest natomiast Górowo Iławeckie, w województwie warmińsko-mazurskim, które zajmuje zaledwie 332 ha.Ze wstępnych danych GUS wynika, że w 2017 r. liczba ludności Polski wyniosła 38 434 tys. i wzrosła o ok. 1 tys. w porównaniu z 2016 rokiem.. Tą zmianą najmocniej dotknięte zostaną miasta.Osiem miast ma w Polsce ponad 300 tys. mieszkańców.. Najmniejszym miastem .Mediana wieku mieszkańców Polski w 2018 r. wyniosła prawie 41 lat, tj. o ponad 5 lat więcej niż w 2000 r. Wiek środkowy dla mężczyzn to prawie 39 lat, a dla kobiet - ponad 42 lata (w 2000 r. odpowiednio: ponad 33 i 37 lat)..

14 lipca 2020, 14:49. wyludniające się miasta w polsce.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050 Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 83,0 lat (80,5 lat dla mężczyzn, i 85,6 lat dla kobiet).Na koniec 2017 r. ludność wiejska stanowiła 39,9 procent (w 1950 r. ponad 63%), natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludności mieszkającej na obszarach miejskich.. Nowe miasta w 2022 roku to (0 miejscowości zyskało prawa miejskie): Nowe miasta w 2021 roku to (10 miejscowości zyskało prawa miejskie): Budzyń (4 299 mieszkańców) - powiat chodzieski, wielkopolskie; Dubiecko (855 mieszkańców) - powiat przemyski, podkarpackieLudność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci.. Tymczasem urząd miasta podaje, że w połowie 2016 roku w Katowicach zameldowanych na pobyt stały .GUS: spada liczba mieszkańców Polski.. Wyniki spisu ludności z 2002 roku wykazały liczbę ludności Polski o ok. 392 tys. mniejszą w stosunku do prowadzonych wówczas bilansów ludności.. Według Eurostatu populacja naszego kraju będzie spadać w rekordowym tempie.. Spadkowy trend dotyczy również Tarnowa.. przyrost .Gdańsk 470 633 (spadek o 172 osoby - 0,03%), Gdynia 244 104 (spadek o 865 osób - 0,35%), Sopot 35 049 (spadek o 237 osób - 0,67%), Sopot się wyludnia.. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń .Najwięcej mieszkańców ubyło w gminach miejskich: Łódź, Sosnowiec, Bydgoszcz i Częstochowa.. Od 1980 gęstość zaludnienia Polski uległa zmianie z 116,1 na 124,2 w 2019 roku.. Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008: 08.03.2010 12 Publikacja: Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych: 04.09.2009 13 Notatka informacyjna: Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. 23.12.2008Rozkład liczby mieszkańców wszystkich miast wyraźnie pokazuje, że w Polsce dominują małe miasta o populacji nie przekraczającej 10 000 mieszkańców - takich miast jest aktualnie 559.. W imiennych wykazach województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast zamieszczono lokaty tych.Miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców (stan z 01.01.2010) Dane statystyczne o miastach w Polsce - dane statystyczne miast w Polsce.. Mieszkańcy wsi są przeciętnie o 3 lata młodsi od ludności miast, gdzie mediana wynosi prawie 42 lata.Kilkanaście dni temu GUS podał dane na temat liczby ludności w Polsce na koniec 2015 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt