Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej

Pobierz

Uzupełnij tabelę.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę.. W każdym wierszu wpisz nazwę państwa, dla którego przedstawiono główne kierunki imigracji.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.. Skały fliszu karpackiego są (starsze/młodsze) .. niż intruzje andezytowe.. Uzupełnij tabelę.. Nazwy języków wybierz z podanych poniżej.. żelazo magnez potas ZADANIE 3 Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz wskazane główne grupy związków organicznych, wchodzące w skład organizmów - wpisz właściwe określenia wybrane spośród wymienionych.. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.. 1. umożliwia uwalnianie energii 2. umożliwia syntezę związków budulcowych, energetycznych i zapasowych 3. są to procesy endoergiczne np. fotosynteza, synteza lipidówUzupełnij zdania dotyczące elementów przedstawionych na mapie geologicznej.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.Przyporządkuj do odpowiedniego rodzaju skały osadowe z przekroju geologicznego.. Skały: granit, bazalt, pumeks, ił, piasek, less, sól kamienna, gips, węgiel brunatny, węgiel kamienny, marmur, gnejs, wapień, siarka, żwir, gabro, kwarcyt, andezyt, torf.Uzupełnij tabelę.. Zadanie 9.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 06.. Dunajec w południowej części przedstawionego obszaru rozcina skały (paleozoiczne/wybrane spośród podanych..

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.

Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.Zadanie 90*.. Skreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. 0-5 p. ozy, bagna, północnopolskie, szkiery, lejkowe, krasowe, deltowe a) Najmłodszym zlodowaceniem, które objęło obszar Polski, było zlodowacenie .. angielski; arabski; hiszpański; francuski; portugalskiUzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. kamienie szlachetne, skały, minerały skałotwórcze.. Wpisz obok każdego kraju nazwę języka urzędowego, który w nim obowiązuje.. (0-1) Zapisz nazwę podanej na profilu skały, która jest charakterystyczna dla Wyżyny Krakowsko--Częstochowskiej.Uzupełnij tabelę.. Wpisz obok każdej z wymienionych religii .Przyporządkuj każdemu opisowi właściwą nazwę formy rzeźby i nazwę regionu Polski, dla którego ta forma rzeźby jest charakterystyczna.. 16 IV Liceum Ogólnokształcące im.. woda, sole mineralne, mocznik, dwutlenek węgla, substancje trujące Płuca Skóra Układ wydalniczy.. wybierając spośród podanych poniżej.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij tabelę.. Przyporządkuj miejscom X, Y i Z najważniejsze pozyskiwane tam zasoby oraz czynnik umożliwiający ich pozyskiwanie..

(1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.

Question from @Przemekk69 - Gimnazjum - BiologiaWpisz do tabeli, przedstawiającej porównanie procesów anabolicznych i katabolicznych, numery (1-6) odpowiadające określeniom, charakteryzującym te procesy metaboliczne.. (0-2)Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania.. Funkcja zapasowa budulcowa odżywcza Oceń prawdziwość zdań.. ^Ramka^ Rośliny: kauczukowiec, trawy, kolobant, malina moroszka, jodła, welwiczia,… poniżej.. jakim ulega izotop uranu 238 U.. Formy rzeźby: barchan, cyrk lodowcowy, misa deflacyjna, pradolina, rynna polodowcowa.Uzupełnij tabelę.. Wpisz w odpowiednie rubryki nazwy wydalanych substancji wybrane spośród podanych.. Rosja Ukraina Białoruś Słowacja Czechy Litwa Niemcy Kijów Moskwa Bratysława Praga Berlin Mińsk Wilno Numer na mapie Nazwa państwa Nazwa stolicy 2 4 5 7 Wskazówka do zadaniaUzupełnij tabelę, wpisując nazwy krain geograficznych wybrane spośród wymienionych poniżej.. Skały: granit, bazalt, pumeks, ił, piasek, less, sól kamienna, gips, węgiel brunatny, węgiel kamienny, marmur, gnejs, wapień, siarka, żwir, gabro, kwarcyt, andezyt, torf.Zadanie (0-3 pkt) Uzupełnij schemat, wpisując w puste miejsca odpowiednie skały wybrane spośród podanych niżej..

Wpisz do tabeli nazwy wybrane spośród podanych poniżej.

B. Pospolite minerały budujące skorupę ziemską to _____ .takiego układu warstw skalnych.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku.. Zasoby przyrody oraz czynnik wybierz z podanych.Uzupełnij tabelę, wpisując:-numery, którymi oznaczono na mapie lokalizację miejsc pielgrzym owania podanych w tabeli, -nazwy państw, na których terytorium znajdują się miejsca pielgrzym owania podane w tabeli, -nazwy religii, których wyznawcy pielgrzymują do miejsc podanych w tabeli, wybrane z podanych poniżej.A-D jedną, właściwą rolę, pełnioną przez ten pierwiastek.. .W czterech państwach spośród oznaczonych na mapie numerami 1-5 przeważają liczebnie wyznawcy religii wymienionych w tabeli.. Rosja • Ukraina • Białoruś • Słowacja • Czechy • Litwa • Niemcy • Kijów • Moskwa • Bratysława • Praga • Berlin • Mińsk • Wilno Numer na mapie Nazwa państwa Nazwa stolicy 2 4 5 7 Wskazówka do zadaniaDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Wpisz nazwy surowców energetycznych, wybrane spośród wymienionych we wstępie do zadania, oraz litery, którymi oznaczono je w tabeli zawierającej informacje o głównych partnerach Polski w handlu tymi surowcami.Uzupełnij tekst tak, aby powstały zdania prawdziwe, wpisując w odpowiedniej formie gramatycznej określenia wybrane spośród podanych poniżej..

Czynniki i procesy wybierz spośród podanych poniżej.

Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2, wody fluwioglacjalne.Zadanie (0-3 pkt) Uzupełnij schemat, wpisując w puste miejsca odpowiednie skały wybrane spośród podanych niżej.. Skały i procesy: diageneza, gnejs, marmur, metamorfizm, piasek, piaskowiec, wapieńDokończ definicje i wpisz odpowiednie pojęcia wybrane spośród podanych.. Francja Japonia Kuwejt Niemcy Stany ZjednoczoneUzupełnij poniższą tabelę.. (2 pkt) Trzęsienia ziemi mają różną genezę.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.. Nazwy państw wybierz z podanych poniżej.. Krainy geograficzne: Alpy, Andy, Atlas, Góry Skaliste, Himalaje, Nizina Francuska, Nizina Nullarbor, Nizina Zatokowa, Wielkie Góry Wododziałowe, Wyżyna Abisyńska, Wyżyna Gujańska, Wyżyna Tybetańska.Uzupełnij poniższą tabelę, podając nazwy państw, stanowiących strony konfliktów zbrojnych lub sporów terytorialnych oraz litery, którymi oznaczono na mapie obszary ich występowania.. 2 p. diageneza, krystalizacja, metamorfizm, osadzanie, przetapianie, transport, wietrzenie 177.PW Zbuduj dwa proste schematy (według wzoru), używając nazw skał i procesów, wybranych spośród wymienionych poniżej.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.. Naturalne skupiska jednorodnych lub różnych minerałów to _____.. Skały osadowe Nazwa skały pochodzenia okruchowego pochodzenia organicznego pochodzenia chemicznego Zadanie 14.3.. Zadanie 19.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski .Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów wybrane spośród podanych poniżej.. Obszar konfliktu lub sporu Kaszmir Kuryle Nazwy krajów stanowiących strony konfliktów lub sporów Litera na mapie Indie / Pakistan Rosja / Japonia Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!W tabeli przedstawiono strukturę pochodzenia imigrantów przebywających w 2017 r. w wybranych krajach.. Posłuż się oznaczeniami literowymi określeń i wpisz je w odpowiednie miejsce w ciągu schematu.. Wpisz ich oznaczenia literowe.. Czechy; Grecja; Holandia; Turcja; Wielka Brytania; Odpowiedź: Turcja Czechy Grecja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt