Opłata skarbowa za zaświadczenie o przeznaczeniu działki

Pobierz

Opłata skarbowa - stawki, zwolnienia [Aktualny stan prawny na 1 lutego 2021 r.]Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Podstawa prawna: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Art. 1 ust.. Opłata skarbowa: Oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do .WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o wydanie zaświadczenia OPŁATY Opłata skarbowa 17,00 zł MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU OSOBY DO KONTAKTU:Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w instytucjach i urzędach.. Złóż wniosek o jego wydanie.. Wymagane dokumenty Wniosek.. Uwaga: Czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.. Można ją uiścić w kasie urzędu w Gliwicach lub przelewem, na konto bankowe instytucji.Opłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 17,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1154, ze zmianami) Termin i sposób załatwienia: 7 dniChcesz sprawdzić jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego..

OPŁATY: Opłata skarbowa : - za wydane zaświadczenie - 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto nr: 32 9291 3049 2000 0060 (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. o opłacie skarbowej (/Dz.. Opłaty 17,00 PLN za każdą działkę ewidencyjną Opłata skarbowa pobierana jest od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.. OPŁATA SKARBOWA: Wydanie zaświadczenia - 17 zł .. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.. Bank Spółdzielczy w Kórniku.. Dotyczy działek .Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.. Opłata skarbowa: Oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do .Opłata skarbowa - wysokość.. Opłaty.. Nie ma prawnego obowiązku wydawania 10 odrębnych zaświadczeń, ale opłatę skarbową należy pobrać od wszystkich zaświadczanych faktów.Pytanie pochodzi zprogramu Serwis Budowlany.. Należność płatna z chwilą złożenia wniosku, na konto BS Żory o/Suszec 15 8456 0002Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł..

Opłata skarbowa wynosi : 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.. Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r.. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.) opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.. 31 stycznia 2012, 14:40.. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bank Spółdzielczy Sławno, Oddział w Polanowie - nr rachunku: 73 9317 0037.. Dokonując opłaty przelewem bankowym, w tytule .Opłata skarbowa naliczana osobno za każde zaświadczenie.. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia .Osoba ubiegająca się o zaświadczenie winna posiadać aktualny numer ewidencyjny działki, zgodny z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Szczytnie.. Przeczytaj jak to zrobić.. 17 zł za wydanie zaświadczenia, 17 zł za pełnomocnictwo.. Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego..

poz. 1044/) VII.Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.. A może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.. Osoba żądająca przesłania dokumentu pocztą winna przesłać pocztą, faxem lub za pomocą platformy Epuap wniosek oraz kserokopię wpłaty.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w instytucjach i urzędach.. Dla kogo Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.. o opłacie skarbowej - t.j.Dz.. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)Ø OPŁATY: Opłata skarbowa: Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.. Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: Gmina Kleszczewo, ul.. Opłaty: Opłata za wydanie zaświadczenia: 17 zł - zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w instytucjach i urzędach..

Wysokość opłat: 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).Zakres sprawy Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie/Studium, położeniu w obszarze rewitalizacji, ujęciu w ewidencji zabytków.. Opłata skarbowa: Oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do .OPŁATY.. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.. Do wniosku dołączyć należy potwierdzenie opłaty za zaświadczenie (opłata skarbowa 17 zł).. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 86844400080000007066540007) Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, pokój nr 1 - Dziennik Podawczy.Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej.. "Wniosek o wydanie zaświadczenia" (WAiB-15), "Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości" (WAiB-15b).. zm. ) Opłaty można dokonać na konto Gminy Łask : Bank Pekao S.A. o/Łask 91124032881111000028077365- numery działki/ek, - położenie działki (obręb geodezyjny) Wniosek z wyżej podanymi danymi należy również przekazać w formie elektronicznej na wyżej podany adres e-mail.. Pozdrawiam, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy KozieniceWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki.. Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Klienta .. ( ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Dla zaświadczenia stwierdzającego, jakie jest przeznaczenie jednej działki opłata wyniesie 17 zł.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł.. U. z 2016r., poz. 1827 z późn.. Tryb odwoławczy.. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.. Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.Zgodnie z art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt