Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty zdań i odpowiedz na pytania

Pobierz

6 (Czy wasz nauczyciel .Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. 4 Sandra has got (grzywkę i długi kucyk) 5 (Czy jesteś nieswój) in social situations?. Ułóż zdania z podanymi formami formami: przez niego, do niego,na niego .. Przetłumacz zdania na język angielski pamiętając o poprawnej formie gramatycznej: 1.. Proszę pomóżcie dam najlepszą odpowiedź .. Podkreśl w tekście właściwe fragmenty zdań.. Your fleece is all wet and dirty!Zadanie: b 1 przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 4 pkt 1 is this pokój twojej siostry Rozwiązanie: zad 2 1 who 2 whose 3 what Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.uzupelnij dialog wpisujac czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Przetłumacz na język włoski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. And you?A) W każdym zdaniu zaznacz jedną z podanych opcji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wybierz trzy z nich, które .. Przetłumacz podane fragmenty na język angielski..

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty zdań na język niemiecki.

Uwaga!. 2011-12-06 17:52:452 Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski.. Ona nigdy nie nosi ubrań i się nie maluje.. Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 3.Nina.. (napisała) ten messages today.Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Język angielski from Guest Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprane zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Przeczytaj podane zdania.. B. (zgubić komórkę) _____ .. UWAGA !. Z góry dziękuję.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. 2010-09-11 16:07:22; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania?. PAMIĘTAJ W każdą kratkę należy wpisać jedną literę lub znak.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 1.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów..

Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.

W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.uzupelnij podane zdania wyrazeniami przimkowymi odpowiadajacowymi na pytania w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Przetłumacz podane zdania na język angielski, nie używaj tłumaczów i innych wspomagaczy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. (Nie cierpię nietolerancyjnych) people!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2011-12-06 17:52:45; Przeczytaj uważnie poniższe pary zdań i w każdej z nich podkreśl podkreśl zdanie prawdziwe .Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i dramatycznie poprawne zdania.. She is famous (z odkrycia dwóch) _____ nwe chemical elements 4.W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. 2012-04-02 10:35:15Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrazy.. Podane na zdjęciu.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy PLISSSSSS!. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów 1.. Uwaga!. 2012-03-13 16:30:51 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.1.We.. (nie mieliśmy) maths today.. 2017-04-07 18:39:41; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymaćPrzetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprane zdania..

Przeczytaj poniższe zadanie i odpowiedzi na pytania.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z notatki o THERE IS, THERE ARE.. 3.2.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Zastosuj konstrukcję THERE IS, THERE ARE w odpowiedniej formie (twierdzenie, przeczenie, pytanie).6 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty (6.1-6.5), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Poniżej znajdziesz 5 pytań.. Uwaga!. Dialog 1: A: W czym jesteś dobry _____?. Eva hat keine Lust (na wycieczkę rowerową) .. 2 Only two people in my school (zbierają pocztówki) 3 How many (zegarków masz)?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt