Uzupełnij tabelę nazwa państwa

Pobierz

2016-09-06 17:44:33 Uzupełnij tabelę nazwami poszczególnych części mowy ?. Wpisz w każdym wierszu nazwę państwa przyjętego do NATO w latach 2009-2017 oraz numer, którym oznaczono je na mapie.Napisz nazwy mieszkańców co najmniej 5 państw sąsiadujących z Polską.. W tabeli przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki w 2016 r. w Polsce oraz w dwóch państwach spośród czterech zaznaczonych na mapie.. Numer zdjęcia Nazwa obiektu Państwo 114.. Zadanie 21.. Zdjęcie nr 6.. Zdjęcie nr 4.. Polska poparła ten kraj w działaniach na rzecz odłączenia od Związku .Państwo.. Na mapie cyframi 1 - 9 oznaczono wybrane pasma górskie.Uzupełnij tabelę nazwami państw podanymi poniżej.. Na mapie politycznej Europy oznaczono literami wybrane państwa, które powstały z. Rozpoznaj państwa nadbałtyckie oznaczone na mapce cyframi 1 - 9.. Np. Liechtenstein - mieszkaniec Liechtensteinu, mieszkanka Liechtensteinu; Fidżi - mieszkaniec Fidżi, mieszkanka Fidżi; Watykan - mieszkaniec Watykanu, mieszkanka Watykanu itp. Magdalena Tytuła, Marta Łosiak "Polski bez błędów.Uzupełnij tabelę.. 14 stycznia 2020.. (4 p., po 0,5 p. za wypełnienie 1 pola w tabeli) Polacy na frontach II wojny światowej Nazwa formacji wojskowej Bitwa Rok Dowódca Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich Narwik 1940 Gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Tobruk 1941 Stanisław Kopański I Dywizja im..

Uzupełnij tabelę.

Wpisz w rubryki właściwe nazwy państw europejskich, które po I wojnie światowej powstały na terytoriach dawnych mocarstw.. Stara matura z geografii 2019 poziom rozszerzony odbyła się 15 maja 2019 roku o godzinie 09:00.. Odpowiedź A. Austria / Republika Austrii, 3Na mapie zaznaczono ciemną barwą cztery wybrane państwa Europy.. macierzystego.. Oznaczenie na mapie Nazwa państwa Nazwa stolicy 10Stara matura z geografii 2019 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.. PKB na 1 mieszkańca.. Stolica państwa macierzystego.. Wybierz odpowiedź spośród podanych.Uzupełnij tabelę wpisując we właściwe miejsca nazwy państw zaznaczonych na mapie konturowej Europy literami od A - F oraz nazwy stolic tych państw (załącznik nr 3).. Na napisanie poziomu podstawowego maturzyści mieli 150 minut, czyli standardowe 2,5 godziny.. Zdjęcie nr 11.. Parlament - nazywany Stanami Generalnymi - jest bikameralny.. Zdjęcie nr 3. na mapie.. Dobierz państwa spośród wskazanych na mapie.. i państwo w którym się znajduje.. Nazwy organizacji (ugrupowań integracyjnych) i państw wybierz spośród podanych poniżej.Art..

Nazwa państwa.

Somma Tannenberg VerdunW latach 2009-2017 przyjęto do NATO trzy państwa położone na Półwyspie Bałkańskim, różniące się strukturą religijną i wyznaniową ludności.. Wpisz w każdym wierszu poprawną nazwę skrótową organizacji (ugrupowania integracyjnego) oraz nazwę jednego z państw zrzeszonych.. Walory przyrodnicze Walory kulturowe Infrastruktura turystyczna 1.. Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. Jest państwem o ustroju federalnym.. terytorium.. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie cyframi 1-4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic.. Zdjęcie nr 7.. Opis B. Opis C.Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. Oznaczenie literowe na mapie - A - Nazwa państwa - Łotwa Oznaczenie .Uzupełnij tabelę - do każdego roku dopisz nazwę państwa, które wstąpiło wówczas do Unii Europejskiej, oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Terytoria dawnego Cesarstwa Niemieckiego - Nowe państwa, które powstały w latach - państwa, które istniały przed I wojną światową i po niej.. Uzupełnij tabelę..

GruzjaUzupełnij tabelę.

2 stycznia 2021.. TadeuszaWpisz do tabeli oznaczenia literowe i nazwy czterech krajów, które powstały jako samodzielne państwa po 1989 roku.. Zdjęcie nr 8.. 2010-02-21 18:53:33Uzupełnij tabelę.. Wpisz we właściwych wierszach nazwy państw charakteryzujących się podanymi wartościami indeksu globalizacji.. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzują się podaną strukturą PKB.w której głową państwa jest król z dynastii Oranje-Nassau (Orańskiej-Nassau).. Odpowiedź: 2.. Uzupełnij tabelę.. W państwie tym funkcję kolegialnej głowy państwa pełni Rada Związkowa.. Uzupełnij tabelę - do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.. Liberia, Bułgaria, Austria, Indonezja |Państwa | PKB per capita [USD] | Rolnictwo|.Uzupełnij tabelę.. Cyfra na mapie.. Podaj także rok ich utworzenia oraz nazwę kraju, którego były niegdyś częścią lub nazwy państw, z których zostały utworzone.Nazwa państwa I Nazwa procesu I Rok powstania I Kraj macierzysty_____ Ukraina _____ Namibia _____ Słowenia _____ Niemcy _____ Sudan południowy .Nazwa państwa: A.. Nazwa państwa Numer na mapie Opis A. Katarzyna Aleksandrzak..

0-5 p. A.Uzupełnij tabelę.

Zdjęcie nr 5.. Nazwa państwa Współczynnik urodzeń [‰] Współczynnik zgonów [‰] Współczynnik przyrostu naturalnego [‰] St a ny Z j e dnoc z one 12,0 8,7 Afga ni st a n 32,9 26,4 Ni e m c y 11,2 − 1,8 2 Dokończ zdanie.. Zdjęcie nr 9.. (0−1) Niektóre miasta, oprócz pełnionej funkcji usługowej, w XXI wieku uzyskały nowe funkcje.Uzupełnij tabelę Miejsce bitwy/Nazwa frontu/ Państwa walczące w danej bitwie.. W przypadku wielu małych państewek brakuje w języku polskim nazw ich mieszkańców, nazwy te tworzy się opisowo.. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych miejscach tabeli ich nazwy.. Do każdej z podanych informacji dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.Uzupełnij tabelę.. Obok każdej informacji wpisz nazwę państwa lub terytorium niesamodzielnego oraz literę, którą ten obszar oznaczono na mapie.. Opis B. Jest państwem unitarnym o szerokiej autonomii części składowych.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę obiektu .. ODP: A - Belgia (3 .W tabeli podano opisy wybranych organizacji (ugrupowań integracyjnych) na świecie.. Najliczniejsza mniejszość narodowa: - fińska - polska - rosyjska.. Opis A.. Odpowiedź: Nazwa państwa Oznaczenie na mapie Czarnogóra 3 Albania 4 Chorwacja 1.. Zadanie 33.Uzupełnij tabelę - do każdego opisu formy państwa dopisz nazwę tego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.. Wpisz w każdym wierszu nazwę państwa przyjętego do NATO w latach 2009−2017 oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Terytoria dawnej monarchii austro wegierskiej - Nowe .Nazwa.. Nazwa państwa.. Uzupełnij tabelę.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono państwa na mapie, oraz informacje wybrane spośród zamieszczonych poniżej.. Zdjęcie nr 12.. Zdjęcie nr 10.. 2011-04-17 10:56:30 Wypisz nazwy państw sąsiadujących z Polską wraz z ich stolicami.. Uzupełnij tabelę, Do podanych nazw państw dopisz nazwy procesów, które doprowadziły do ich powstania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt