Charakterystyka dioda krzemowa

Pobierz

Czy napięcie progowe dla diody krzemowej równe jest od o,5V do 0.Wczesne diody półprzewodnikowe, używane jako detektor kryształkowy, były wytwarzane głównie z kryształów galeny, rzadziej z innych minerałów.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Diody (germanowa, LED, krzemowa, Zenera) Zasilacz napięcia stałego TRI-OUTPUT, DF 1731SB3A - Opornik Miernik uniwersalny MX-800 - Miliwoltomierz, miliamperomierz Przebieg ćwiczenia 1.. W latach 50. i 60.. Z charakterystyk mo żna odczyta ć warto ści napi ęcia przewodzenia U F: dla diody germanowej napi ęcie przewodzenia jest równe 0,35V, a dla diody krzemowej 0,62V.. Układ jest przeznaczony do wyznaczania charakterystyki diody w kierunku przewodzenia.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową częśćDioda krzemowa występuje dzisiaj najczęściej.. Napięcie zenera nie ma znaczenia (liczy się spadek napięcia na diodzie tak jak w każdej prostowniczej).. Charakterystyki diod krzemowej i germanowejDioda Zenera jest specjalną diodą krzemową, w której pracy wykorzystywane jest zakrzywienie charakterystyki napięciowo - prądowej w obszarze przebicia diody.. Typowe dane dla diody germanowej i krzemowej wynoszą: - dioda krzemowa I S =10 pA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA - dioda germanowa I S =100 nA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA..

charakterystyka diody.

Diody mają jedno główne zadanie: przepuszczać prąd w jedną stronę, a w drugą już nie.. Diody krzemowe inaczej prostownicze wzięły swoją nazwę od materiału, z którego został zbudowany półprzewodnik, czyli krzem.. Oznaczenie diody: Charakterystyka diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia: Charakterystyka diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym: Dopuszczalne straty mocy na diodzie: Charakterystyka diody Zenera: mnościowej: Charakterystyka diody tunelowej: Oznaczenia na schematach diod: a) dioda uniwersalna .1.. Dla diody germanowej Ge (diody mogą być zbudowane z różnych półprzewodników) napięcie to zawiera się w zakresie od 0,2V do 0,4V, a dla diody krzemowej Si - od 0,5V do 0,8V (Rys. ).Diody krzemowe (prostownicze) wzięły swoją nazwę od materiału półprzewodnika, czyli krzemu.. W diodach świecących funkcję półprzewodnika spełniają inne substancje (o czym później).. Warystory.. Narysuj charakterystykę diody krzemowej w kierunku przewodzenia i kierunku zaporowym.. Czy rozwiązanie tego zadania ma tak wyglądać?. Krzemowe diody mocy z radiatorami.. Napięcie przewodzenia diody U F określa się przy prądzie przewodzenia I F=0,1·I Fmax.. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny o bardzo małej wartości.- krzemowej: I S=10 pA, mU T=30 mV, I Fmax =100 mA - germanowej: I S=100 nA, mU T=30 mV, I Fmax =100 mA..

W grupie parametrówPodobne tematy do charakterystyka dioda krzemowa.

Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Dioda zenera podłączona w kierunku zaporowym zachowuje się również tak jak każda dioda krzemowa.Diody.zip > Charakterystyki diod.doc.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia ich charakterystyka jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. Diody krzemowe wymagają napięcia o wartości 0,7 V, a diody germanowe potrzebują tylko 0,3 V, aby uzyskać napięcie do przodu.. Kierunek diody ma duże znaczenie, ale na szczęście błędne podłączenie nie powinno uszkodzić diody.k - stała Boltzmana, k = 8,617342 * 10e-5 eV/K e - ładunek elementarny T - temperatura pracy diody M - współczynnik związany z typem półprzewodnika, określa napięcie przewodzenia (Up) złącza danego rodzaju.. (oprócz diody wstecznej).. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Przybliżone wartości M wynoszą dla złącz: krzemowych - 0.65, germanowych - 0.35, arsenkowo- galowych - 2,3.ogół diody ostrzowe germanowe, charakteryzujące si ęniewielkim zakresem napi ęć (do 100 V) i pr ądów (do 100 mA) o ograniczonej cz ęstotliwo ści pracy do kilkudziesi ęciu megaherców..

Przełączanie diodyDioda krzemowa prostownicza 6A 800 V.

Membrana głośnika jest wybita.Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.. Z charakterystyki można odczytać wartości napięcia przewodzenia U F dla prądu przewodzenia I F =0,1·I Fmax.. Warystory produkuje się obecnie najczęściej z granulowanego tlenku Produkowanych jest wiele typów i rodzajów diod krzemowych.. Jak powodować metaloidy w przewodzeniu prądów elektrycznychDioda prostownicza (krzemowa) Nazwa bierze się od materiału, z którego został stworzony półprzewodnik - krzem.. Dioda zenera podłączona w kierunku zaporowym zachowuje się również tak jak każda dioda krzemowa.Dioda stabilizacyjna (dioda Zenera, stabilistor) jest diodą warstwową, zwykle krzemową, odznaczającą się nietypowym przebiegiem charakterystyki prądowo-napięciowej, tj. występowaniem w obszarze zaporowym odcinka o dużej stromości (odpowiadającego gwałtownemu narastaniu natężenia prądu); jest to spowodowane zachodzeniem zjawiska Zenera lub/i zjawiska lawinowego powielania .Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Cechy charakterystyczne: - szeroki zakres częstotliwości pracy: Hz - GHz - bardzo mała powierzchnia złącz - małe pojemności: pF - praca ze znacznie mniejszymi prądami w porównaniu do diod prostowniczych..

Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.

XX w. dominowały diody germanowe.. Dioda krzemowa znalazła obecnie szerokie zastosowanie.W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. Np. typowa dioda krzemowa impulsowa ma spadek napięcia ok. 0.7V przy prądzie nominalnym (lub mniejszym ale porównywalnym), ta sama dioda przy bardzo małych prądach potrafi mieć 0.3V (i mniej).Dioda Zenera - zasada działania Dioda Zenera podłączona w kierunku przewodzenia zachowuje się jak dioda krzemowa.. Warystor jest rezystorem, którego wartośd rezystancji zmniejsza się silnie wraz ze wzrostem napięcia.. Co do parametrów diod - im wyższe napięcie zaporowe tym lepiej, im wyższe napięcie w kierunku przewodzenia tym gorzej, im większy prąd tym lepiej, im .. (4) Końcówka mocy TDA 7386.. Charakterystyka.. Praca w obszarze przebicia nie jest szkodliwa dla diody Zenera, o ile nie przekroczy się mocy admisyjnej diody.Zad.. Dioda krzemowa - dioda półprzewodnikowa, której materiałem półprzewodnikowym jest krzem.. Dla diody germanowej (Ge) napięcie to zawiera się w zakresie od 0,2 V do 0,4 V, a dla diody krzemowej (Si) w zakresie od 0,5 V do 0,8 V.Diody krzemowe.. Głównym zadaniem diod prostowniczych jest przepuszczanie prądu, ale tylko w jedną stronę.. 2.Dioda Zenera - zasada działania Dioda Zenera podłączona w kierunku przewodzenia zachowuje się jak dioda krzemowa.. Są w kształcie walca o różnych rozmiarach, przez które przechodzi drut osiowo.diody nie może przekroczyć jej prądu maksymalnego I Fmax.. W czasie normalnej pracy jest spolaryzowana zaporowo, a jej charakterystyka pr ądowo-1 WARYSTORY, TERMISTORY, DIODY.. Jako diody uniwersalne stosuje si ęrównie Ŝplanarne diody krzemowe małej mocy.. Dla diody germanowej napięcie przewodzenia jest równe 0,35V, a dla diody krzemowej 0,62V.. Napięcie zenera nie ma znaczenia (liczy się spadek napięcia na diodzie tak jak w każdej prostowniczej).. Fotodioda - jest zbudowana podobnie jak zwykła dioda krzemowa w której znajduje si ę soczewka płaska lub wypukła umo Ŝliwiaj ąca o świetlenie jednego z obszarów zł ącza.. Połączyć układ według schematu (1).. Obecnie większość diod to diody krzemowe; W diodach na duże napięcia i moce używa się też węgliku krzemu.Jednym z charakterystycznych parametrów diod prostowniczych jest wartość napięcia progowego diody U(TO)określana umownie przy prądzie przewodzenia IF= 0,1·IF(AV)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt