Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów labirynt

Pobierz

Nie do końca w tym przypadku wiadomo skąd, ani co by się miało stać, gdyby człowiek już owo wyjście znalazł, ale autorka zdaje się mówić, że być może w samym szukaniu tkwi istota życia.. "(.). tymi schodkami .Temat 2: Jan Kochanowski PIEŚŃ XXV ZE ZBIORU PIEŚNI WTÓRYCH Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?. Wystarczy zajrzeć do najpopularniejszych mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, że maturalne tematy oceniane są bardzo różnie.Temat 2.. Lista tematów wypracowań z matury rozszerzonej z języka polskiego w .. I odwrotnie - sfery zewnętrzne sprawiały wrażenie jaśniejszych, przestronniejszych, a ścieżki labiryntu zdawały się tu szersze i mniej chaotyczne - jakby zapraszały do wędrówek.Przykładowy plan interpretacji porównawczej Temat 1.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Interpretacja porównawcza powinna mieć formę rozprawki, to znaczy, że musi zawierać tezę oraz argumenty.. Na bulwarze unoszonym przez oparZbigniew Herbert, Duszyczka, [w:] tenże, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Jestem sam w mieście otoczony przez zło.. Cyprian Kamil Norwid Nerwy.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Abiturientom przedstawiono dwa wiersze: Do snu Jana Kochanowskiego oraz Język snu Zbigniewa Herberta..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Józef Czechowicz żal głowę która siwieje a świeci jak świecznik kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają niosę po dnach uliczekW przypadku interpretacji porównawczej można to zrobić na kilka sposobów: 1.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Stanowi to nawiązanie do toposu homo viator (człowieka w drodze).. Może zaistnieć polecenie: "Dokonaj interpretacji porównawczej utworów…".. (Krzysztof Kamil Baczyński, "Labirynt")Nie ma dwóch takich samych dni, pocałunków, spojrzeń w oczy.. • Jeśli zdający podejmuje się interpretacji najpierw pierwszego tekstu, to interpretującDokonaj interpretacji porównawczej.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Anakreont: Słodki bój, Piosenka; Bilia: Pieśń nad pieśniami: Biblia Antyk: 2: Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka Te słowa jako refleksję nad wartością słowa.. Schemat analizy problemowej zależy od tematu wypowiedzi, rozpatrywanej tezy oraz treści porównywanych utworów.. Jak egzamin oceniają maturzyści?. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.Temat 2.. Jasne też, co dzieli: z górą 400 lat, kilka epok literackich.Utwór(y) Epoka(i) 1: Różne oblicza miłości i sposoby mówienia o niej.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. twoja praca powinna liczyc co najmniej 400 słów.. Temat 2.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Egzamin na poziomie rozszerzonym uczniowie pisali od godz .Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Krzysztof Kamil Baczyński - "Labirynt", Wisława Szymborska - "Labirynt".. Oczywiste jest to, co oba utwory łączy - temat snu.. Zbigniew Herbert Wybrańcy gwiazd To nie anioł to jest poeta nie ma skrzydeł ma tylko upierzoną prawą dłoń bije tą dłonią w powietrze ulatuje na trzy cale i zaraz znów opada kiedy jest całkiem niskoMatura 2021 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym — arkusze i tematy wypowiedzi pisemnych od CKE z 10 maja 2021.. Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.Operon 2015: Próbna matura: Język Polski.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych fragmentów utworów.. Krzysztof Kamil Baczyński Labirynt Ostatnia jaskółka - pożegnanie urwane z okna.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.. W utworze "Labirynt", poetka postrzega ludzkie życie jako ciągłą wędrówkę..

Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej podanych tekstów.

• W realizacji zadania istotne jest porównywanie (najlepiej równoleg łe) obu tekstów.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Przykład z matury z roku 2017: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. TUTAJ PEŁNY ARKUSZ CKE - LICEUM - JĘZYK POLSKI ROZSZERZONY - KLIKNIJ!Wymagane jest jedynie podjęcie interpretacji i dokonanie porównania, a więc znalezienie tego, co oba utwory łączy i co je odróżnia.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba teksty pochodzą z tej samej epoki; - są to wiersze białe, wolne; - bohaterem lirycznym obu wierszy jest twórca - poeta;Im bliżej środka, tym bardziej labirynt wydawał się gęsty, tym więcej w nim było ślepych zaułków i uliczek prowadzących donikąd.. PROSZE O POMOC.. - MidBrainartDokonaj interpretacjiporównawczej podanych utworów.. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu oceniania.. Barańczak: Te słowa: Po roku 1939: 3Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu - Trumienne izb oglądałem wnętrze; Noga powinęła mi się u schodu Na nieobrachowanym piętrze!. Musiał to być cud - cud to był,Schemat interpretacji porównawczej.. Labirynt w ujęciu Wisławy Szymborskiej, pokoleniowej rówieśnicy Baczyńskiego, która jednak największą popularnością cieszyła się już po wojnie, odnosi się do egzystencji ludzkiej pojmowanej jako ciągłe szukanie właściwej drogi prowadzącej do wyjścia..

Utwory poddawane interpretacji porównawczej tworzą swoistą nową całość.

- drugi temat wymaga zbudowania interpretacji porównawczej dwóch .Kryteria oceny interpretacji porównawczej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Koncepcja porównywania utworów Oceniając pracę pod względem koncepcji porównywania utworów, bierze się pod uwagę jej niesprzeczność z utwo-rami oraz skalę spójności.. Na przykład.. Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?. Próbny egzamin na poziome podstawowym rozpoczął się we wtorek, 25 listopada o godz. 9:00.. 1.1) odczytuje sens całego tekstu;Temat 2.. Pogoń kończy się dopiero w momencie śmierci.Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Temat 2.. Znalezienie iunctim między oboma wierszami jest łatwe, już jednobrzmiące tytuły wskazują, że w centrum znajdzie się topos labiryntu.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Maturzysta interpretuje ich wspólny sens, łączący je temat, motyw, sposób jego kreowania przez twórców, cel, w jakim takie kreacje są dokonane w .. Od ulic pochlebnie nawisłych odrywam za krokiem krok martwy.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Istotne jest również to, czy zdający odnajduje sensy niedosłowne w utworze.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Najpierw omówienie pierwszego tekstu, potem drugiego, wnioski z ich zestawienia - w zakończeniu.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba fragmenty przedstawiają bohaterów uczestniczących w nabożeństwie na Jasnej GórzeAktualizacja, godz. 17.20 Język polski - Nowa Matura (liceum) - poziom rozszerzony: Temat 1: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych fragmentów utworów.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. Uczniowie najczęściej decydują się na analizę linearną, czyli omówienie .Drugi temat maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym brzmiał Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. W takim przypadku piszący musi sam znaleźć punkt zaczepienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt