Uzupelnij pytania uzywajac how much

Pobierz

4 Dopasuj odpowiedzi a-e do pytań z ćwiczenia 3. a 3 25 Star Street, Kingston.. Praktyka5 Revision Unit Test A There is, there are 4 Uzupełnij zdania o rzeczach znajdujących się na stole, wstawiając There islub There are.. There is/ There are Sortowanie według grup.. Uzvj 3 do 5 wyrazów.. Konstrukcja.. Będę się uczył.. Spójniki i, lub, ale (and, or, but) Stopień wyższy i stopień najwyższy (niż) Zerowy okres warunkowy (if) Pierwszy okres warunkowy (if) Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię .4. pracuhcw parze z kolesq/ koležanlq, zadaj mu/jej podane pytania.. 4, używając How muchlub How many.21 cZasy gramatycZne Gramatyka angielska 3.. Ir + a + infinitivo to konstrukcja za pomocą której mówimy o naszych planach.. Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe.. Jeśli chcemy zapytać kogoś o liczbę osób lub przedmiotów to użyjemy właśnie jednego z tych dwóch pytań.. Podanego wyrazu nie wolno w zaden sposób zmieniac.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Adjectives - Comparative and Superlative Forms - stopniowanie przymiotników w tabelce.. -Zamien nastepujacy zdania na zdania pytajace potem daj krotka odpowiedz .. "Have got" znaczy posiadać, mieć.. Podanego slowa nie wolno w zaden sposób zmieniac.. Poziom: Pre-intermediate.Test rozwiązano 6861 razy.. Let's stay at home, it .Present Continuous - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego..

to dwa pytania oznaczające "Ile?".

Zastosowanie.Evolution plus 1 Ksiązka ucznia (wersja wieloletnia) by Macmillan Polska Sp.. Podstawowy (A2) W dzisiejszej lekcji poznamy czym się różni "have got" od samego "have" oraz jak i kiedy używać to wyrażenie.. Uzupełnij zdania, używając czasowników w nawiasach w czasie Present Continuous.. He broke it himse fZadanie: uzupełnij zdania, uzywając was lub were 1 where Rozwiązanie: 1 were 2 was 3 was 4 were 5 was 6 was 7 wasHe is much taller than me.. Ćwiczenie Wybierz właściwe zaimki: who, which lub that aby uzupełnić następujące zdania względne w języku angielskim.. Przyimki: czas i miejsce.. ja jestemUzywajac podanego wyrazu, uzupelnij kazde z niedokonczonych zdan tak, aby zachowac sens zdania wyjsciowego.. W konstrukcji tej czasownik ir dopasowuje się formą do osoby która wykona w przyszłości czynność która jest wyrażona przez bezokolicznik: Voy a estudiar.. Nie istnieje przeszła forma "must" w odniesieniu do obowiązków.. Na czym polega różnica między tymi dwoma sformułowaniami?1..

Odpowiedz na proste pytania.

2.Lekcja 16 - Czasownik "have got".. Zaimki.. Potrzebujesz pomocy?. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt