Budowa wszechświata prezentacja

Pobierz

Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa Wszechświata.Kolejnego opisu Wszechświata dokonał, mniej więcej w tym samym czasie, Anaksymander z Miletu.. 10^-43 - 10^-35 sekundy: era Wielkiej Unifikacji 3.. Wszechświat, kosmos, przestrzeń z wypełniającą ją energią i materią (gwiazdami wraz z planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami galaktykami, gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in.. Tempo ekspansji Wszechświata rośnie.. How to create a webinar that resonates with remote audiencesCelem prezentacji jest przybliżenie budowy i struktury otaczającego nas codziennie wszechświata.Budowa wszechświata Wszechświat zbudowany jest z • Supergromad • Supergromady składają się z gromad • Gromady składają się z wielu tysięcy galaktyk • Galaktyki zbudowane są z ogromnych skupisk materii • Materia ta to gwiazdy, pyły i gazy.. Teoria powstania świata Układ Słoneczny Ruchy Ziemi.. Od tego czasu badania historii i własności Galaktyki pochłaniały wiele pokoleń naukowców.. PoprzedniPrezentacja na seminarium z fizyki.. Gwiazdy skupiają 90% materii galaktycznej i 10% materii międzygwiazdowejPrecyzowanie wiedzy o Wszechświecie i jego budowie Luneta, skonstruowana w XVII wieku przez Galileusza i teleskop, skonstruowany nieco późniejprzez Izaaka Newtona, uświadomiłyludziom, żeto, co obserwujągołymokiem, jest tylko niewielkim fragmentem otaczającego ich wszechświata..

Wszechświat i jego budowa.

Źródło: Mark Whittle - University of Virginia informatyka + 22 Budowa i ewolucja Wszechświata Teoria Wielkiego Wybuchu jest najlepszą teorią wyjaśniającą fakty obserwacyjne dotyczące Wszechświata.Teoria geocentryczna (z gr.. geo "Ziemia") - zdezaktualizowana teoria budowy Wszechświata, której istotą jest założenie, że nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą pozostałe ciała niebieskie: Księżyc, planety, Słońce oraz sfera gwiazd stałychImię i nazwisko autora: Włodzimierz Juśkiewicz Przedmiot: geografia Temat zajęć: Galaktyki i gwiazdy Grupa docelowa: liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy, klasa I Podstawa programowa: II.. Według oficjalnie uznawanych teorii wszechświat rozpoczął się poprzez ekspansję nieskończenie gęstego punktu lub .CZASOPISMA - prezentacja multimedialna Beaty Kozielskiej-Oleś z SP 21 im.. Seria Na ścieżkach nauki - Prószyński i S-ka, m.in.: Włodarczyk Jarosław - Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetówBudowę Wszechświata Ptolomeusz wyjaśnił istnieniem sfery armilarnej, złożonej z pierścieni obrazujących orbity planet, oraz sfery gwiazd stałych..

Krótki opis naszego wszechświata.

Po drugie - planety krążące wokół niej.. Kosmologowie sugerują, że początkiem wszechświata nie był żaden wybuch tylko kolaps wielkiej czterowymiarowej gwiazdy, która zapadła się tworząc hiperczarną dziurę, która zaczęła wtedy emisję.. Być może dopiero nowa kwantowa teoria grawitacji, którą fizycy próbują stworzyć, opisze ten etap.. Jak ni.Wszechświat (łac. universum) - wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.Zgodnie z najpowszechniejszym modelem kosmologicznym Lambda-CDM większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii.Słowo "Wszechświat" może być też używane w .Wszechświat i my Historia i dalsze losy Wszechświata 2013-05-14 Historia i dalsze losy Wszechświata Składniki Wszechświata 4% to zwykłe atomy 23% to ciemna materia 73% to ciemna energia (powoduje przyspieszenie ekspansji Wszechświata) Jako Wszechświat rozumiemy sumę materii i energii, bowiem zgodnie z teorią względności te dwie wielkości są sobie równoważne.Plik prezentacja na temat budowa wszechświata.ppt na koncie użytkownika pawel.l1414 • folder Dokumenty • Data dodania: 7 gru 2009Animacja komputerowa przedstawiająca Układ Słoneczny.Wykonana w Cinema 4DStruktura Wszechświata jest kształtowana przez ciemną materię..

Gwiazdy to kule gazowe, zbudowane z wodoru i helu.

Aby mówić o skali Wszechświata, trzeba najpierw uporać się z tym, co jest najbliżej nas.. Po pierwsze, jest to gwiazda, która nazywa się Słońcem.. Według niego Ziemia była wielkim walcem, unoszącym się swobodnie w przestrzeni.. Poznawany w coraz większymstopniu i w coraz większejilościogrom materii kosmicznej zostałuporządkowanywBUDOWA WSZECHŚWIATA.. Pomimo bardzo mocno zakorzenionej idei mitologicznego Wszechświata, już w starożytnej Grecji pojawiały się poglądy kwestionujące teorię geocentryczną.ˇ ˆ ˇ˙˝ ˇ˛ ˚˜ !". Jedynie 2% stanowią inne pierwiastki, które powstają w jego wnętrzu.Okres pomiędzy 10-34 s a 10-32 s to czas, w którym rozmiary Wszechświata powiększyły się od 10 20 do 10 26 razy - ten okres nazywamy erą inflacyjną.. Z pozostałych resztek powstały takie twory jak: planetoidy, komety, meteory oraz inne gazy i pyły.BUDOWA WSZECHŚWIATA Wszechświat jest zbudowany z materii mało jeszcze poznanej: na początku lat 80 myślano, że 95% masy Wszechświata stanowi zwykła materia, a pozostałe 5% tajemnicza ciemna materia oddziaływująca ze zwykłą tylko grawitacyjnie;na początku lat 90. uważano, że 90% masy Wszechświata zajmuje ciemna materia, a 10% nasza zwykła materia - barionowa; teraz uważa się, że 85% stanowi, nie mniej intrygująca niż ciemna materia, kwintesencja (ale tak naprawdę nie .Od tego czasu Wszechświat ulega ciągłemu rozszerzaniu..

10^-35 - 10^-32 sekundy:Filmik ukazuje niezwykłą podróż z prędkością światła [to jest 299 729 458 m / s (ok. 196 000 mil / s)] z Ziemi po "kres" znanego ludziom wszechświata.

OBIEKTY WE WSZECHŚWIECIE ODLEGŁOŚCI WE WSZECHŚWIECIE _____ Mianem Wszechświat (Kosmos) określa się całą czasoprzestrzeń wraz z zawartą w niej materią i energią.. Dobra strona Twojej biblioteki - (Gabriela Bonk) Budowa książki - opracowała Anna Madeksza z SP nr 6 w SosnowcuGdy umarł w 1543 r., pozostawił w swym dziele De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach ciał niebieskich) podstawy systemu, który nie tylko odrzucał błędy nauki ptolemejskiej, ale też stał się punktem wyjścia wszystkich znanych dziś odkryć dotyczących budowy wszechświata i rządzących nim sił.W pierwszych 10-43 sekundy przy gęstość większej od 10 97 kg/m 3 einstenowska teoria grawitacji nie obowiązuje i nie umiemy obecnie opisać zjawisk jakie wtedy zachodziły.. W ich wnętrzu zachodzą reakcje termojądrowe (zamiana wodoru w hel) - są to reakcje przebiegające z wydzieleniem energii do otoczenia (stąd gwiazda świeci, grzeje).Słońce Słońce w porównaniu do jakiejkolwiek planety w naszym Układzie Słonecznym jest olbrzymie.. Słońce, podobnie jak inne gwiazdy, jest olbrzymią kulą składającą się głównie z gazu - 70% wodoru i 28% helu.. Spodziewamy się jedynie, że temperatura i gęstość Wszechświata malały.Gdy Galileusz skierował swój pierwszy teleskop w kierunku Drogi Mlecznej, dostrzegł, że składa się ona z niezliczonej liczby gwiazd.. Oprócz nich jest jeszcze satelity, krążące wokół niektórych obiektów kosmicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt