Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii

Pobierz

Czytelnie naukowe i czasopism, katalogi kartkowe księgozbioru oraz dostęp do Internetu do odwołania pozostają niedostępne dla czytelników.. Z uwagi na pandemię przenieśliśmy je do sieci i pracując w zespole ds. promocji szkoły, zamieszczamy na szkolnym FB materiały promocyjne.. Nauczyciel bibliotekarz i odwiedzający korzystają z dystrybutora do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu / myją ręce.. Materiał o pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza ("Biblioteka w Szkole") W czasie zawieszenia zajęć nauczyciel bibliotekarz może pracować zdalnie lub pozostawać w gotowości do pracy.. Pozostali czytelnicy proszeni będą o czekanie w kolejce, w bezpiecznej od siebie odległości wynoszącej minimum 2 metry.. Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników Biblioteki obowiązują zasady .W czasie zawieszenia zajęć nauczyciel bibliotekarz może pracować zdalnie lub pozostawać w gotowości do pracy.. 2) Osoba wchodząca do biblioteki zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni (preparat do dezynfekcji rąk dostępny przy wejściu do biblioteki).Praca biblioteki w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.. Udostępniona dla czytelników zostaje tylko usługa wypożyczania zbiorów..

w czasie pandemii .

Od tego zależeć będzie jego wynagrodzenie - to, czy otrzyma jedynie wynagrodzenie zasadnicze, czy również przysługujące mu dodatki.Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19 Na czas trwajacej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystajace z biblioteki szkolnej.Sprawozdanie z pracy biblioteki i czytelni za I semestr roku szkolnego 2020/2021: Ø Prowadzono działania statutowe: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru.. Średnia roczna na jednego ucznia w skali szkoły wynosi 19,08 wol.. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE.. Ø Prowadzono stronę internetową biblioteki, która ma nową szatę graficzną .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.. W kwietniu 2020 miały się odbyć Drzwi Otwarte naszej szkoły.. 3.Bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach bardzo poważnie traktują swoje zadania w czasie pracy zdalnej szkół.. Zbiory biblioteczne były udostępniane codziennie od poniedziałku do piątku..

Prace prowadzono w oparciu o roczny plan pracy.

Pozwala ograniczyć częstotliwość oraz długość kontaktów, dzięki wykonywaniu prawie .Procedury dotyczące działalności biblioteki w Szkole Podstawowej im.. Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.I.. Od tego zależeć będzie jego wynagrodzenie - to, czy otrzyma jedynie wynagrodzenie zasadnicze, czy również przysługujące mu dodatki.. Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy "Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie .. Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii (opracowano na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej.. Pracę bibliotekarza usprawnia także integracja z księgozbiorem Biblioteki Narodowej .. która się do tego przyczynia, dodatkowo wspiera działanie biblioteki w czasie pandemii.. Czytelnictwo w czasie pandemii Skromniej, ale uśmiech dzieci bezcenny "Minimuzeum z lekturami dziadków uczniów", "Mali projektanci - mój wymarzony miś", "Bajkowe zwierzątko", "Podaruj bibliotece książkę na święta" - to tylko niektóre akcje .Agata Arkabus, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym SBP, zwróciła się do MEN z prośbą o stanowisko w sprawie możliwości korygowania i dostosowywania do sytuacji epidemicznej planów związanych z realizacją wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Bobrowej obowiązujący w okresie trwania pandemii koronowirusa 1..

Zagadnienie obszernie wyjaśnił nasz...Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej.

z dnia 8 sierpnia 2020 r.) Ogólne zasady bezpieczeństwa.. Artykuł z okładki.. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy Biblioteki przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych za rok szkolny 2012/2013 r. Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych prowadziła swoją działalność w oparciu o plan pracy sporządzony na początku roku szkolnego.. Stan czytelnictwa - zestawienie roczne W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie SP wypożyczyli ogółem 1489 woluminów w tym 890 podręczników.. nie tylko w budynku szkoły.. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów..

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum InformacjiRegulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii I Zasady ogólne.

Przebywający w bibliotece zachowują bezpieczną odległość (1,5 m).Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku 2017/2018 2.09.2018 W roku szkolnym 2017/2018 bibliotekę szkolną odwiedziło 4567 osób, wypożyczając ogółem (uczniowie+pozostali czytelnicy) 4281 dokumentów.W ramach wsparcia szkoły lub przygotowania materiału na czas po pandemii, polecamy skorzystanie z bazy scenariuszy imprez szkolnych, uroczystości i rocznic, które są dostępne tutaj.. za rok szkolny 2018/2019.. z 2020 r. poz. 374) w celu przeciwdziałania COVID-19pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza .Zamówienia na książki i czasopisma z XIX-XXI w. można dokonać także po przybyciu do Biblioteki.. Wszelkie pytania związane z rezerwacją miejsc prosimy kierować na adres lub pod nr tel.. w Rudzie Śląskiej .. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z założeniami planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły: - udostępniano zbiory biblioteczne, - udzielano informacji bibliotecznych i bibliograficznych uczniom i nauczycielom,Biblioteka szkolna w czasie pandemii.. W bibliotece, przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba.. W bibliotece zatrudniony jest jeden nauczyciel bibliotekarz w pełnym wymiarze godzin.Sprawozdanie z działalności biblioteki.. Życzymy wszystkim czytelnikom dużo zdrowia, spokoju ducha i pomyślnej realizacji założonego planu.REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH NA CZAS EPIDEMII COVID-19 § 1.. 2.SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM W CZARNYM DUINAJCU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 I PÓŁROCZE.. Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak: prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund .Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii 1) Czytelnicy oczekujący na wejście do biblioteki powinni zachować bezpieczną odległość (przynajmniej 2 metry).. Przedstawiamy stanowisko Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".W czasie pandemii nasza biblioteka szkolna pracuje zdalnie.. Od pierwszych chwil staramy się wspierać naszych uczniów: wyszukujemy przydatne do nauki i domowej rozrywki strony internetowe, robimy konkursy, wykonujemy dla nich ciekawe pomoce dydaktyczne związane tematycznie z obchodzonymi w tych dniach epidemii świętami .Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak: - prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, - dezynfekowanie rąk, - zasłanianie ust i nosa, - unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),Od 16 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół, w związku z epidemią koronawirusa, nie realizują zajęć edukacyjnych, pozostając jedynie w gotowości do pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt