Nowe tematy godzin wychowawczych 2020

Pobierz

Kto jest sprawcą cyberprzemocy?. Wybór samorządu klasowego prospołeczne: 2.. Twój idol, twój autorytet.. Włączenie w tematykę godzin wychowawczych tematów związanych ze zdrowiem .. Dyżury w szkole.PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE" KLASA I. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Bezpieczna droga do szkoły.. Emocje w moim życiu- pozytywne i negatywne.. Stołówka szkolna.. Wybór samorządu klasowego - prawa i obowiązki ucznia.. Co nas łączy - prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp. 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.. Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci oraz zapewnienie bezpiecznych warunków spędzenia czasu oczekiwania na odwóz szkolny lub odbiór przez rodziców.. Znam moje prawa i obowiązki- Statut Szkoły.. Bezpieczna droga do i ze szkoły.. Jak dbać o dobry nastrój?. I semestr Wychowawcy, Pedagog szkolny 4.Materiały przygotowane z myślą wyłącznie o godzinach wychowawczych - publikacja Świat na wyciągnięcie ręki Materiały z projektu WZÓR NA ŚCISŁE: Karta pracy - Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania Scenariusz - Lokalne bohaterki Materiały zachęcające dziewczyny do nauk ścisłych.W lipcu 2020 opublikowane zostały kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.Ze względu na scentralizowany charakter edukacji w Polsce każda szkoła, przedszkole lub inna placówka edukacyjna planuje swoją pracę w oparciu o priorytety w nich zawarte.Na co zwrócić uwagę przy organizacji nowego roku szkolnego?TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wrzesień 1. ul. Pułaskiego 96 15-338 Białystok (85) 74-89-041 Sekretariat (85) 74-89-048 Portiernia (85) 74-89-059 Świetlica (85) 74-89-052 Fax (85) 74-89-049 IntendentTematy godzin wychowawczych dla klas 4 - 7 1..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych.

Od 1 września na lekcjach wychowawczych będą omawiane kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, ekonomii i prawa - przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji .Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych - nowelizacja rozporządzenia 10.06.2020 Od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych - to przewiduje znowelizowane rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY 4 r. szk.. W zależności od możliwości wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, zorganizowanie szkolenia dla rodziców na temat budowania poczucia wartości u dziecka.. edukacja prozdrowotna pogadanka z elementami uczeń:PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im.. Plan zawiera 32 tematy.. TEMATYKA.. Zapoznanie z "Procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie".. 8 września - Dzień marzyciela - Nasze plany na nowy rok szkolny.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY 5 r.szk.2019/2020 tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub spotkania wynikające z potrzeb klasy lub szkołyTematyka godzin wychowawczych dla klas VIII Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa..

7.Tematyka godz wychowawczych.

Kalendarz roku szkolnego.. Dobór tematów i sposobów ich realizacji jest uzależniony od trybu pracy szkoły (nauczanie stacjonarne, hybrydowe, zdalne) Obszar szkolnego Tematy lekcji wychowawczych Uwagi programu Wychowanie 1.. Złota Księga.. 2.PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY V rok szk.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.. Spotkanie z funkcjonariuszem KMP w Siedlcach.. Tworzymy grupę - ustalanie celów i reguł grupowych.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH.. Jak świadomie podejmować decyzje?. Wśród zadań kuratorów oświaty z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano przeprowadzenie kontroli w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych w zakresie .Temat: Uwagi: 1.. Przypomnienie obowiązujących regulaminów.. Podręczniki.. Osiągnięcia.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę .. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej - przypomnienie ustaleń zawartych w kontrakcie klasowym oraz praw i obowiązków ucznia.. Skąd moc cyberprzemocy?. 3.Linki do stron, filmików o których mówimy:Stronka "Scenariusze lekcji": 3.. Internet!. Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?. Październik.. Analiza programu wychowawczo - profilaktycznego i diagnozy trudności wychowawczych występujących w klasach VII-VIII (na podstawie badań przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego w czerwcu 2020 r.)..

Tematyka godzin wychowawczych kl. VIII.

2020/2021 UWAGA!. Szkolny system oceniania zachowania.. Jakie są moje talenty i mocne strony?. 6.1 Ząbki, 04.09.2020 r. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020-2021 Opracowany przez zespół wychowawczo - profilaktyczny w składzie: Iwona Żórawska koordynator ds. opracowania Programu oraz KatarzynaMarkowska, Anna Komor, Dorota Kalbarczyk, Jolanta Pilichowska, Agnieszka Michalska, Joanna Niewiarowska, Beata Gałecka-Dudek, AnitaNowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i jej właściwa organizacja.. Oceń.. Empatia - umiejętność potrzebna w życiu.. Wybór samorządu klasowego.. · Stworzenie warunków do racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie szkoły i poza nią.Rok szkolny 2020/2021 1 ŚWIETLICA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2020/2021 gr młodsza - kl. I-III CELE I ZADANIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Cele główne 1.. J. Piłsudski- patron naszej szkoły.. Czym jest empatia?. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Organizacja szkolenia dla nauczycieli na temat depresji dzieci i młodzieży, 6..

3.Tematyka godzin wychowawczych: Wrzesień: 1.

Rada Rodziców.. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym.. Zaangażowanie przy wprowadzaniu zmian do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. Wybory samorządu klasowego.. 2.Jestem członkiem społeczności uczniowskiej.. Terminarz spotkań.. MIESIĄC.. WRZESIEŃ.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH w roku szkolnym 2020/2021 MIESIĄC TEMATYKA wrzesień 1.. Prawa i obowiązki ucznia - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. Nasze projekty.. 100 pytań do nauczyciela wychowawcy: 7.. Czy stres może być dobry?. Rok szkolny 2021/2022.. Polityka plików cookies.. 10.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień .. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczny pobyt w szkole.. "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego: 8.· Pogadanki tematyczne w klasach podczas godzin wychowawczych.. Co mogę zrobić ze swoją złością?. Zaczynamy nowy rok szkolny.. · Uczestniczenie w projektach proekologicznych i przyrodniczych.. "Jak cię widzą, tak cię piszą"- postawa kulturalnego ucznia.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.Tematyka godzin wychowawczych kl. VII.. - materiały, sc.5.. Bezpieczna droga do i ze szkoły .. Omówienie systemu oceny z zachowania.3 3.Prawa i obowiązki ucznia 4.Tu jest moje miejsce, bezpieczny marsz do szkoły.. Ustalenie zasad współżycia w klasie.Wychowawcy 3.. Zapoznanie uczniów z wymaganiami niezbędnymi do otrzymania przezPropozycje tematów godzin wychowawczych 1.. Wybór samorządu klasowego - ustalenie zakresu jego obowiązków .Tematy godzin wychowawczych w klasie 6a.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w czasach Covid-19 ?. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły.. - PROPOZYCJE DLA KLAS VII.. Uczę się w klasie integracyjnej- co to oznacza?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt