Zamiana jednostek ciśnienia kpa

Pobierz

W celu zamiany różnych jednostek ciśnienia można posłużyć się tabelą, w której przedstawione zostały relacje między najczęściej stosowanymi jednostkami ciśnienia w Polsce.. Udostępniona tutaj funkcja konwersji, została opracowana z najwyższą starannością.Procedura pozwala na łatwe przeliczanie jednostek często używanych przez inżynierów budownictwa.. Jednostka: Wyszukiwanie.. Przeliczniki: 1 Pa = 1,019716·10 −5 at = 1,019716·10 −5 kG /cm² = 1,450377·10 −4 psi = 10 −5 bar[Pa] - paskal ( pascal ) [MPa] - megapaskal ( megapascal ) [bar] - bar [atm] - atmosfera fizyczna ( atmosphere ) [kG/m 2] - kilogram-siła na metr kwadratowy ( kilogram-force per square meter ) [kG/cm 2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy = = atmosfera techniczna ( kilogram-force per square centimeter ) [kG/mm 2] - kilogram-siła na milimetr kwadratowy ( kilogram-force per square .Jednostkami ciśnienia atmosferycznego powszechnie używanymi w meteorologii były dawniej bar, który był zbliżony do średniego ciśnienia powietrza na Ziemi, oraz milibar.Od czasu wprowadzenia jednostek SI meteorolodzy na ogół mierzą ciśnienie w hektopaskalach (hPa), równych 100 paskalom lub 1 milibarowi.. W praktyce są stosowane następujące tzw. jednostki wielokrotne od jednostki paskala [Pa].. Temperatura jest ściśle związana ze średnią energią kinetyczną drgań i ruchu wszelkich cząstek budujących dany układ oraz jest pomiarem jej energii.1kPa = 0,00986923266716atm 1 kilopaskal to jest 0,00986923266716 atmosfery fizycznejPrzelicznik ciśnienia to narzędzie, które automatycznie zamienia jedną jednostkę ciśnienia (którą wpisujesz poniżej) na pozostałe jednostki ciśnienia..

Zamiana jednostek ciśnienia.

Jeśli na sprężarce masz podane inne jednostki niż na oponie, skorzystanie z tego przelicznika może okazać się bardzo pomocne.Ciśnienie o wartości 1 Pa oznacza, że na powierzchnię 1 m2 naciska siła 1 N. W praktyce są stosowane jednostki wielokrotne jednostki paskal [Pa].. Uwaga.. Szybko możesz zamienić psi na bar, MPa na bar albo kPa na bar.. W układzie CGS jednostką ciśnienia jest dyna/cm2: 1 Pa = 1 N/m2 = 10 dyna/cm2.. Wpisz liczbę Metr słupa wody (mH2O), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.. Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę wielkości fizycznej i wynik odczytaj z tabeli.Konwersja i przeliczenie jednostek ciśnienia W zakresie pomiaru ciśnienia są wykorzystywane poza podstawową jednostką ciśnienia SI - Pascal, i wiele innych.Ich wzajemna konwersja nie zawsze jest banalna i dlatego nasza firma CRESSTO s.r.o.. Możesz przeliczać między następującymi jednostkami ciśnienia: paskal [Pa], kilopaskal [kPa], hektopaskal [hPa], megapaskal .Ciśnienie: zamiana jednostek — przelicznik online.. Przelicznik (kalkulator) jednostek miar ciśnienia w którym jest na żywo zamiana jednostek ciśnienia m.in Pa, hPa, kPa, MPa, bar, atm, at, mmhG, Tr, mmH2O i wiele innych..

Główną jednostką ciśnienia jest paskal (Pa).

Wynik.. Unit [Pa] - paskal [MPa] - megapaskal [bar] - bar [atm] - atmosfera fizyczna [kG/m2] - kilogram-siła na metr kwadratowy [kG/cm2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna [kG/mm2] - kilogram-siła na milimetr kwadratowy [dyn/cm2] - dyna na centymetr kwadratowy [mmHg = Tr] - .Metr słupa wody (mH2O - Woda), ciśnienie.. Nasza strona internetowa umożliwia łatwe i szybkie obliczanie.. Wpisz poniżej w odpowiednie pole wartość ciśnienia, którą chcesz zamienić.. Takie same dane w USA dotyczące np. naprężeń mechanicznych występujących w danym elemencie urządzenia będą przedstawiane za pomocą innych jednostek niż miałoby to miejsce w Polsce.1 Kilopaskalach = 0.102 Metrów wody: 10 Kilopaskalach = 1.0197 Metrów wody: 2500 Kilopaskalach = 254.94 Metrów wody: 2 Kilopaskalach = 0.2039 Metrów wody: 20 Kilopaskalach = 2.0395 Metrów wody: 5000 Kilopaskalach = 509.87 Metrów wody: 3 Kilopaskalach = 0.3059 Metrów wody: 30 Kilopaskalach = 3.0592 Metrów wody: 10000 Kilopaskalach = 1019.74 Metrów wody: 4 Kilopaskalach = 0.4079 Metrów .1 Pa = 1 N/m2.. Często używana jest pochodna jednostka ciśnienia - bar: 1 bar = 105 N/m2.1 hPa = 100 Pa = 1 mbar = 10,19 mm H 2 O Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi przeciętnie 1013,25 hPa..

Kalkulator przylicza jednostki ciśnienia.

Najniższe ciśnienie zmierzone kiedykolwiek na poziomie morza wynosiło 870 hPa, a najwyższe na powierzchni Ziemi - 1083,8 hPa.. Są one następujące i są w następującej relacji do jednostki paskal [Pa]: hektopaskal [hPa] - 1 hPa = 102 Pa = 100 Pa.. oferuje kalkulator jednostek ciśnienia.Załączamy ich krótki opis.1 at (atmosfera techniczna) = 1 kG/cm 2 (kilogram siła na centymetr kwadratowy) = 98066,5 N/m 2 = 98 kPa Przy podawaniu nadciśnienia dodaje się literę n [atn], przy ciśnieniu bezwzględnym dodaje się literę a [ata] 1 kG/cm 2 (kilogram siła na centymetr kwadratowy) = 98066,5 N/m 2 1 mm H 2 O (mm słupa wody) == 10 -4 at = 9,8 Pa1 psi = 6 894,75729 Pa = 6,894 kPa Przeliczanie jednostek ciśnienia W zależności od rodzaju opisywanego zjawiska/fenomenu różne jednostki ciśnienia będą wykorzystywane.. Ciśnienie o wartości 1 Pa oznacza, że na powierzchnię 1m 2 naciska siła 1N.. Poniżej także kalkulator - jeśli chcielibyście .Jednostki układu SI oraz ich przeliczanie Układ Jednostek Miar SI (System International d'Unites) jest to zbiór znormalizowanch wielokości.. Przeliczanie jednostek ciśnienia w łatwy i przejrzysty sposób.0.01 Kilopaskale (kPa) 1 Hektopaskale (hPa) 10 Milibary 10 Kilogram-siła na metr kwadratowy 101.97 Paskale (Pa) 1,000 Avoirdupois (USA) Kilofunty na cal kwadratowy (ksi) 1.45×10 -4 Funty na cal kwadratowy (psi) 0.15 Funty na stopę kwadartową (psf) 20.89 Woda Metr słupa wody (mH2O) 0.1 Centymetr słupa wody (cmH2O) 10.2 Stopa słupa wody (ftH20) 0.33Przelicznik jednostek ciśnienia zamienia jedną jednostkę ciśnienia na pozostałe..

Kalkulator online przelicza jednostki ciśnienia.

Różnica między atmosferą techniczną (at) i barem jest rzędu 2% i można ją zaniedbać.. Naprężenie / Ciśnienie Wartość: GPa MPa kPa Pa kN/m2 kN/cm2 kN/mm2 N/m2 N/cm2 N/mm2 Bar kG/m2 na: GPa MPa kPa Pa kN/m2 kN/cm2 kN/mm2 N/m2 N/cm2 N/mm2 Bar kG/m2 --> Wynik:przeliczanie jednostek ciśnienia kpa.. Hektopaskal (hPa) stosuje się w meteorologii do wyrażenia .Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa.. Jednostki układu SI można podzielić na podstawowe i pochodne .. megapaskal [MPa] - 1 MPa = 106 Pa = Pa.Ciśnienie: 1 Pa paskal: atmosfera fizyczna: 9.8692059e-6 atm: atmosfera techniczna: 1,0197e−5 at: bar: 0.00001 bar: cali słupa wody: inH2O: cali słupa rtęci: inHg: kiloponds na centymetr kwadratowy: kp/cm²: kilopaskala: 0.001 kPa: życie funta na stopy kwadratowych: lbf/ft²: życie funta na cal kwadratowych: lbf/in²Przelicznik jednostek miar ciśnienia.. Metryczny Megapaskale (MPa) Bary Kilogram-siła na centymetr kwadratowy Kilopaskale (kPa) Hektopaskale (hPa) Milibary Kilogram-siła na metr kwadratowy Paskale (Pa) Avoirdupois (USA .W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal).. Relacja bar do jednostki SI: 1 bar = 10 5 N/m 2 = 10 6 dyn/cm 2.. Warto tu wspomnieć o jednostce [KG/cm²] równej [at] którą możemy również spotkać na manometrach do pompowania kół.Często używana jako pochodna jednostki ciśnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt