Przeczytaj tekst i dopasuj obrazki ad do akapitów 1-4

Pobierz

(0-3) Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie .1.. Ocen w skali od 1 do 10 na ile te rzeczy są w stanie wyprowadzić cie z rownowagi?. dopasuj właściwe pytanie (A-E).. ż Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Zadanie 4.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.A.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Różne tematy są podane w ćw.. 0 głosów.. Rozwiązanie zadania 1 z książki English Class A1.. 0 odpowiedzi.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg?o?. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Jeden nagáówek zostaá podany dodatkowo i nie pasuje do *adnego akapitu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. pytanie .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Czytaj uwaSnie wszystkie teksty i zadania.. Jeden z podanych tytułów nie pasuje do żadnego akapitu.. Uwaga!. Uwaga!. dopasuj wáa ciwy nagáówek (A-D).. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. dopasuj nagłówki (1-4) do akapitów - wyszukiwanie 0 głosów.. Książki.Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".. Słówka pomocnicze: neighbourhood .Zadanie 1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto tytuły akapitów.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu..

J/91 Przeczytaj tekst i dopasuj nagłówki a-e do paragrafów 1-3.

Question from @Truskaweczka2016 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Dopasuj zdania 1-4 do znaków a-d.. Co robią dzieci?. nauczycielowi.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. UWAGA!. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz sw?j kod i PESEL.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. I/91 W jakich miejscach można zobaczyć te znaki.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Następnie dopasuj tytuły ( A- D ) pod tekstem do poszczególnych akapitów ( 1- 4 ).. pytanie zadane 22 marca 2020 w Edukacja przez użytkownika niezalogowany.. Popatrz na obrazki A-C.. 0 odpowiedzi.. Uwaga!. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Czy ktoś poprawi mi ten angielski tekst?. Proszę o zrobienie zadania 1 i 2 ze strony 85 z tego linku: .Przeczytaj tekst.. 2/83 wystarczy je tylko przyporządkować do właściwych akapitów.D This text is advertising a summer job.. Uwaga!. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Student's Book opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plZadanie 1: English Class A1.. pytanie .Zadanie 1 Przeczytaj tekst.. 0 odpowiedzi.. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. dopasuj nagłówki (1-4) do akapitów - wyszukiwanie .. 0 głosów.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj tekst.

Workbook opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. 2011-02-05 14:10:37; Przeczytaj opis 3 miast ( a-c ) oraz pytania (1-4) do każdego pytania dopasuj opis.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Do każdego akapitu (4.1-4.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. 1.5.Strona 4 z 9 Zadanie 3.. Przeczytaj tekst.. Następnie przyporządkuj do każdego akapitu tekstu temat, który jest w nim poruszany np. paragraph 1 - size and location (akapit 1 - wielkość i lokalizacja).. 4.3Strona 4 z 9 Zadanie 3. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. dopasuj właściwy nagówek (A-E).ł Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdego akapitu (1.1.- 1.6.). Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. I / in an.Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.. Pomocyyy.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu..

Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.

dopasuj właściwy tytuł (A-G).. The money they Zadanie 1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto tytuły akapitów.Reading 1 Przeczytaj cztery akapity tekstu ze strony internetowej dotyczącej lasów tropikalnych i napisz odpowiedni tytuł do każdego z nich.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi do zeszytu.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Question from @Konrad26126 - Gimnazjum - Język angielski Rozwiązanie zadania 2 z książki New Voices 1.. ¿Cuáles son las tapas típicas?Strona 4 z 9 Zadanie 3.. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba e w zadaniu polecono inaczej.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Usłyszysz wypowiedź nauczyciela geografii dotyczącą konkursu.. Co zrobic jak w simsach 4 ma przyjsc do mojej simki chlopak, niania, żywieniowec itp to nikt nie przychodzi a i tak za to place?. Są dwa dodatkowe nagłówki.. Wpisz odpowiedni liter obok numeru ka *dego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Zadanie 4.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.przeczytaj tekst ponownie..

Przeczytaj tekst i dopasuj obrazki A-C do akapitów 1-3. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt